МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   679

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   725

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   696

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   700

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   753

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   746

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   673

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   759

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   707

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   712