МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   597

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   655

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   625

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   625

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   690

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   660

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   616

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   619

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   618

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   640