МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   1244

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   1262

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   1223

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   1205

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   1232

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   1253

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   1167

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   1246

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   1230

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   1235