МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   722

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   765

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   731

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   747

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   780

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   794

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   705

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   792

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   739

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   758