МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   862

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   880

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   845

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   858

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   888

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   915

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   830

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   907

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   859

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   888