МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   1003

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   1007

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   980

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   1001

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   1021

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   1048

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   957

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   1039

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   1009

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   1030