МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   616

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   671

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   646

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   646

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   705

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   679

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   636

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   637

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   640

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   660