МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   967

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   969

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   939

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   965

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   988

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   1009

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   923

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   997

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   969

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   986