МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   1151

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   1169

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   1126

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   1125

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   1149

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   1177

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   1090

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   1161

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   1146

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   1154