МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   785

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   813

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   783

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   792

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   825

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   846

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   761

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   838

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   786

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   815