МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   641

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   694

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   667

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   666

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   725

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   701

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   651

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   703

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   678

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   683