МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   1068

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   1075

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   1040

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   1050

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   1071

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   1099

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   1012

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   1085

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   1069

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   1077