МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   837

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   865

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   827

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   842

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   870

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   898

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   805

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   890

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   838

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   870