МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   921

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   932

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   902

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   925

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   945

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   966

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   883

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   960

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   924

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   949