МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   1215

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   1234

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   1192

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   1182

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   1204

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   1227

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   1142

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   1213

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   1201

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   1205