МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   579

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   636

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   608

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   605

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   672

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   642

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   601

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   597

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   599

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   621