МАНДАТ 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

   749

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

   787

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

   752

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

   768

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

   802

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

   819

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

   728

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

   817

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

   761

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

   782