Мандат 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 854 ОТ 25.6.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 854от 25.06.2003 г.На основание чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. Открива процедура за приватизация на обект: - Спирка “Каменец” - бул.”Ст.Стамболов”. 2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на…

РЕШЕНИЕ № 853 ОТ 25.6.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 853от 25.06.2003 г. На основание чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. Открива процедура за приватизация на обект: - “Бивш филателен магазин” - бул.”България” 2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с…

РЕШЕНИЕ № 852 ОТ 25.6.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 852от 25.06.2003 г. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК и чл.6, ал.5 от Наредбата за търгове и конкурси, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : Намаля първоначалната цена за продажба на обект “Бивше училище” - с.Каснаково…

РЕШЕНИЕ № 851 ОТ 25.6.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 851от 25.06.2003 г. На основание чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.6, ал.5 от Наредбата за търгове и конкурси, Общински съвет ДимитровградР Е Ш И : 1. Намаля първоначалната цена за продажба на обект “Детска градина” - с.Долно…

РЕШЕНИЕ № 850 ОТ 25.6.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 850от 25.06.2003 г. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК и Наредбата за конкурсите от ЗПСК и решение № 757/29.01.2003 г. на ОбС - Димитровград, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. Приема оценката на обект…

РЕШЕНИЕ № 849 ОТ 25.6.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 849от 25.06.2003 г. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК и Наредбата за конкурсите от ЗПСК и решение № 645/10.07.2002 г. на Общински съвет Димитровград, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. Прехвърля от списък -…

РЕШЕНИЕ № 848 ОТ 25.6.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е№ 848 от 25.06.2003 г.На основание чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.3, ал.1, т.1 от Наредбата за търгове и конкурси и решение № 757/29.01.2003 г. на Общински съвет Димитровград, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. Открива…

РЕШЕНИЕ № 847 ОТ 25.6.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 847от 25.06.2003 г. На основание чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.3, ал.1, т.1 от Наредбата за търгове и конкурси и решение № 757/29.01.2003 г. на Общински съвет Димитровград, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1.…

РЕШЕНИЕ № 846 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 846от 25.06.2003 г. 1. На основание чл.14 ал.4 от ЗОС и чл.19 ал.1 от Закона за политическите партии предоставя на НДСВ - помещение от 50 кв.м. /бивш бутик № 10/ на бул.”Раковски” 16 II етаж. 2. Всички разходи,…

РЕШЕНИЕ № 845 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 845от 25.06.2003 г. Да се отпуснат средства от фонд “Общинска приватизация” за закупуване на 20 бр. контейнери с вместимост 4 куб.м. на стойност до 12 хил.лв.Участвали в поименно гласуване - 24 общински съветници, от които “за” - 21,…