Мандат 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 898 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 898от 30.07.2003 г. 1. На основание чл.56 ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Никола Ангелов Пеев, действащ като ЕТ “Коко М 91” да заплати на община Димитровград, право на строеж за обект…

РЕШЕНИЕ № 897 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 897от 30.07.2003 г.1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Красимир Георгиев Иванов да заплати на община Димитровград, право на строеж…

РЕШЕНИЕ № 896 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 896от 30.07.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, ЕООД “Никея Х”, представлявано от Христинка Бориславова Венкова, да заплати…

РЕШЕНИЕ № 895 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕИНЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 895от 30.07.2003 г.1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет - Димитровград учредява на Христо Георгиев Христов, право на строеж за обект…

РЕШЕНИЕ № 894 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 894от 30.07.2003 г.1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Антония Гочева Иванова да заплати на община Димитровград право на строеж за обект -…

РЕШЕНИЕ № 893 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 893от 30.07.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Росица Николаева Стайкова да заплати на община Димитровград право на строеж за обект…

РЕШЕНИЕ № 892 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 892от 30.07.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет - Димитровград учредява на ЕТ “Лъчезар Стефанов”, представляван от Лъчезар Христов…

РЕШЕНИЕ № 891 ОТ 30.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 891от 30.07.2003 г.1. Общински съвет утвърждава изменения и допълнения на противопожарна наредба на Общински съвет Димитровград, приета с решение № 102 от 17.09.1992 г., както следва: ГЛАВА ПЪРВА Стар чл.1 Чл.1 Тази Наредба определя основните изисквания за пожарна…

РЕШЕНИЕ № 890 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 890от 30.07.2003 г. ­І. Да бъдат отпуснати допълнителни средства от фондове “ИБФ и ИБС” както следва: 1. За обект: “Отоплителна инсталация в ЦДГ “Роза” - 11 900 лв. 2. За обект: “Отоплителна инсталация в ЦДГ “Радост” - 7450…

РЕШЕНИЕ № 889 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 889от 30.07.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет - Димитровград учредява на ЕООД “Сил Дин”, представлявано от Динко Трифонов…