Културен календар 2015 - читалища

ДАТА

КУЛТУРНО СЪБИТИЕ/ИЗЯВА

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

 

м. ЯНУАРИ

 

 

 

1.

06.01.2015г.

Богоявление - Йордановден – Водосвет и хвърляне на кръста. Общински празник.

 

 

Районен празник - Богоявление – Йордановден.

Димитровград-

брега на р. Марица

 

с.Добрич – река Банска

ЦН при храм „Св. Димитър”

НЧ в Общината


 

НЧ „Пробуда-1926”, с.Добрич

2.

14.01.2015г.

Банго Васил – ромската нова година.

Димитровград

НЧ „Рома-2004

3.

21.01.2015г.

Ден на родилната помощ – районен празник.

с.Ябълково

НЧ „Христо Ботев – 1871”, с. Ябълково

 

м.ФЕВРУАРИ

 

 

 

4.

 

14.02.2015г.

XIII Районен празник Трифон Зарезан – празник на лозаря и виното.

с. Черногорово

местност „Лозята”

НЧ „Поука - 1908”, Черногорово

ЦН „Св. Харалампий”

ПК „Надежда”, с. Черногорово

5.

14.02.2015г.

142 години от гибелта на Васил Левски и патронен празник на НЧ „Васил Левски-1929”.

с. Сталево

НЧ „Васил Левски – 1929”, с. Сталево

6.

22.02.2015г.

Районен празник на чавгата.

 

 

 

Национален събор „Ден на чавгата” и празник Сирни заговезни

 

„Оратници”.

с. Длъгнево

 

с. Радиево

 

с. Бряст

 

 

с. Крепост

НЧ „Отец Паисий Хилендарски – 1934”, с.Длъгнево

НЧ „Събуждане -1927”, с. Радиево

 

НЧ „Пробуда-1927”, с. Бряст

 

 

НЧ „Селска пробуда - 1927”, с. Крепост

 

м. МАРТ

 

 

 

7.

01.03.2015г.

Баба Марта на гости при децата в детските заведения.

 

Ден на самодееца. „Да се хванем на хорото” – репетиция на открито.

Димитровград

Детски градини

и НЧ в Общината

 

НЧ „Христо Ботев – 1902”, Димитровград

Читалищата в Община Димитровград

8.

01.03.2015г.

Районен празник „Баба Марта бързала, мартеници вързала”.

с.Брод

НЧ „Пано Ангелов - 1926”, с.Брод

9.

03.03.2015г.

Отбелязване на националния празник 3 март.

 

Регионален празник, посветен на патрона на село Скобелево – ген. М.Д.Скобелев.

НЧ в Общината

 

с. Скобелево

НЧ в Общината

 

НЧ „Искрица – 1901”, с. Скобелево

10.

18.03.2015г.

Образователен концерт „Българските народни танци и аз”

Димитровград

НЧ „Звездица – 2003”, Димитровград

11.

22.03.2015г.

Районен събор „Битката при Клокотница” – Могила „Хасаря”, традиции и обичаи.

 

Първи регионален празник „Пролет в с. Длъгнево”.

с.Сталево

 

 

с. Длъгнево

НЧ „Васил Левски - 1929”, с. Сталево

 

 

НЧ „Пролет – 2014”, с.Длъгнево

 

м. АПРИЛ

 

 

 

12.

01.04.2015г.

Общински фестивал на хумора и шегата.

Димитровград

НЧ „Васил Левски - 2003”, Димитровград

13.

04.04.2015г.

Регионален празник „Нека бъдем заедно на Лазаровден – празника, посветен на младостта, любовта и плодородието”.

Димитровград

НЧ „Христо Ботев - 1902”, Димитровград

 

14.

08.04.2015г.

Международeн ден на ромите. Празник „Изгревът е един за всички ”.

Димитровград

кв.”Изгрев”

НЧ „Рома- 2004”, Димитровград

15.

25.04.2015г.

VII Празник „Хайде всички на хорото”

Димитровград

НЧ „Звездица – 2003”, Димитровград

16.

април

Маратон на четенето – по специална програма.

Димитровград и селищата

Читалищните библиотеки от Община Димитровград

 

м. МАЙ

 

 

 

17.

02.05.2015г.

Районен празник „Летен Атанасовден” – празник на възродената традиция, вяра и духовност.

 

X Регионален празник „Що ми е мило и драго, че се е пролет пукнала”.

 

Регионален празник „Читалището – извор на родна мъдрост” и отбелязване на летния Атанасов ден

с.Черногорово

 

 

 

с.Върбица

 

 

кв. Марийново

Димитровград

НЧ „Поука -1908”

ЦН „Св. Харалампий”, с. Черногорово

 

 

НЧ”Народен будител - 1928”,

с. Върбица

 

НЧ „Николай Хайтов – 2008”,

кв. Марийново, Димитровград

18.

05.05.2015 г.

Районен празник „Гергьовден, цветен и зелен, като Великден благословен”.

с. Брод

двора на храм

„Св. Георги”

НЧ „Пано Ангелов - 1926”, с. Брод

ЦН при храм „Свети Георги”

19.

06.05.2015г.

Гергьовден.

XI Национален фолклорен събор „Заедно на Гергьовден ”.

 

Регионален преглед „Гергьовден – традиции и обичаи”.

с.Горски извор

 

 

 

с.Бодрово

НЧ „Пробуда - 1896”, с. Горски извор

 

 

 

НЧ „Бодрост -1885”, с.Бодрово

20.

 

 

 

09.05.2015г.

 

 

 

Ден на Европа. Ден на победата.

 

Ден на Европа. Ден на победата – районен празник.

Димитровград

 

с.Здравец

 

НЧ „Култура - 2002”

училища

НЧ „Селска пробуда - 1927”, с. Здравец

21.

14-15.05.2015г.

Регионално състезание по туристическо ориентиране на територията на Община Димитровград

Димитровград

НЧ „Култура - 2002”

22.

18.05.2015г.

18 май – Международен ден на музеите.

Ден на отворените врати

Димитровград и селищата в общината

Музейните сбирки на читалищата в Община Димитровград

23.

20.05.2015г.

ХVI Национален фолклорен събор „Читалището – храм на българския дух” и „Шести празник на черешата”.

с.Крепост

НЧ „Селска пробуда - 1927”, с. Крепост

24.

21.05.2015г.

VIII Регионален празник „Да запазим идентичността на българина и природата за утрешния ден”. Детско юношески конкурс „Природата това сме ние – да я съхраним”.

с.Злато поле

Защитена местност – Злато поле

НЧ „Просвета - 1921”, с.Злато поле

 

25.

21.05.2015г.

„Пръски от извора” – празник на минералната вода.

гр. Меричлери

НЧ „Просвета-1896”, гр.Меричлери

26.

23-24.05.2015г.

„Черноконево – с песен през вековете”- отбелязване на 120 години от създаването на читалището.

кв.Черноконево

Димитровград

НЧ „Н.Й.Вапцаров-1895”

кв.Черноконево

Димитровград

27.

май

Национална библиотечна седмица – по специална програма.

 

Димитровград и селищата

Читалищните библиотеки от Община Димитровград

28.

30.05.2015г.

X Традиционен събор на земята и плодородието. Регионален празник.

с.Голямо Асеново

НЧ „Съзнание-1928”, Голямо Асеново

 

м. ЮНИ

 

 

 

29.

01.06.2015г.

XII Регионален детски празник.

„Децата пеят и танцуват”.

с.Радиево

НЧ „Събуждане - 1927”, с. Радиево

30.

02.06.2015г.

Поклонение пред паметниците на загиналите за България.

Паметниците на загиналите в Община Димитровград

Читалищата в Община Димитровград

31.

юни

Народен събор Горски извор -2015г.

с.Горски извор

НЧ „Пробуда - 1896” и кметство с. Горски извор

 

32.

юни

Фестивал за алтернативно кино „Защитени светове”.

с.Райново

Защитена местност – Злато поле

НЧ „Марица - 2008”, с. Райново

33.

9.06

-14.06.2015г.

Международен фолклорен танцов детски фестивал – Димитровград 2015г. и съпътстващ Малък панаир на занаятите.

Димитровград

НЧ „Звездица-2003”, Димитровград

34.

19.06.2015г.

Национален празник на нимфите и Афродита „Жената през вековете”

 

 

 

с.Каснаково Местност НПК”Изворът на нимфите и Афродита”

НЧ „Искра - 1926”, с. Каснаково

Кметство с. Каснаково

 

35.

20.06.2015г.

по Еньовден

XI Национален Тракийски жътварски събор - 2015 и Лятно изложение „От нивата до трапезата”.

с.Странско

НЧ „Пробуда - 1910”,

Кметство с.Странско

КЗС „Доверие”

 

м. ЮЛИ

 

 

 

36.

05.07.2015г.

Регионален празник ”Да съхраним българския дух на нашите деди”.

с.Долно Белево

НЧ „Светлина - 1929”, с. Долно Белево

37.

11.07.2015г.

ХVII регионален събор - Ден на славянското единство с участие на гости от Чехия, Полша и Русия и др.

с.Ябълково

НЧ „Христо Ботев - 1871”, с.Ябълково

 

м. АВГУСТ

 

 

 

38.

август

Регионален готварски събор „Райново `2015”.

с.Райново

 

НЧ „Марица - 2008”, с. Райново

39.

02.08.2015г.

Отбелязване на 138 години от зверското клане в Черноконево – малкия Батак.

кв. Черноконево

Димитровград

НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1895”,

кв. Черноконево

Димитровград

40.

14.08.2015г.

Девети литературен празник „Доброслов”

с.Добрич

НЧ „Пробуда - 1926”, с. Добрич

Кметство с. Добрич

41.

15-16.08.2015г.

Четвърти национален фолклорен събор „По стъпките на Пресвета Богородица”.

Манастир „Пресвета Богородица”, с.Добрич

НЧ „Пробуда - 1926”, с. Добрич

Кметство с. Добрич

42.

22.08.2015г.

IХ Регионален фолклорен фестивал на плодородието и изложба „Даровете на природата”.

с.Крум

НЧ „Просвета - 1926”, с.Крум

43.

30.08.2015г.

Регионален празник „Ден на миньора”.

с.Радиево

НЧ „Събуждане - 1927” и кметство с. Радиево

 

м.

СЕПТЕМВРИ

 

 

 

44.

02.09.2015г.

Празник на Димитровград – по програма.

Димитровград

НЧ в Общината

45.

05.09.2015г.

ХХVI Събор „Гласовете ви чувам…”, посветен на Съединението на България и борбата за обединение на българските земи. В памет на Пано Ангелов, загинал в подготовката на Преображенското въстание през 1903г.

с.Брод

НЧ „Пано Ангелов - 1926”, с. Брод

46.

06.09.2015г.

Национален празник на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

кв.Черноконево

Димитровград

НЧ „Н.Й.Вапцаров-1895”,

кв. Черноконево

47.

10-13.09.2015г.

Панаир на занаятите Димитровград `2015 .

Димитровград

НЧ „Звездица-2003”, Димитровград

48.

17.09.2015г.

„Вяра, надежда, любов” – регионален празник.

с.Райново

 

НЧ „Марица - 2008”, с. Райново

49.

22.09.2015г.

 

Регионален събор – Ден на Независимостта.

 

 

гр.Меричлери

НЧ „Просвета - 1896”, гр.Меричлери

 

М.

ОКТОМВРИ

 

 

 

50.

06.10.2015г.

Девети регионален празник „С Паисий през вековете - да съхраним християнството, българската история, традиции и обичаи”.

с.Длъгнево

НЧ „Отец Паисий Хилендарски - 1934” и ЦН при църква „Св. Димитър”, с. Длъгнево

51.

19.10.2015г.

Национален фолклорен фестивал „С вяра в доброто и надежда в бъдещето”, посветен на патронния празник на читалището Св. Иван Рилски.

с.Добрич

НЧ „Нов път - 2011”

кметство с. Добрич

 

52.

19.10.2015г.

Девети фолклорен празник „Св. Иван Рилски Чудотворец – да съхраним и продължим православието, българските културни ценности и обичаи”

с.Воден

 

 

НЧ „Пробуда - 1908”, с. Воден

53.

26.10.2015г.

Св. Димитър /Димитровден/ - покровител на Димитровград.

Димитровград

НЧ от Общината

54.

29.10.2015г.

Яворови октомврийски дни. – отбелязване на годишнина от гибелта на поета ПейоЯворов.

с.Скобелево

НЧ „Искрица-1901”, с. Скобелево

 

м.НОЕМВРИ

 

 

 

55.

01.11.2015г.

Ден на народните будители.

 

 

 

Районен празник на народните будители.

 

Четвърти регионален фолклорен празник „Ден на народните будители”

Димитровград и селищата на Общината

 

с. Злато поле

 

с. Бряст

НЧ в Община Димитровград

 

 

 

НЧ „Просвета – 1921”, с.Злато поле

 

НЧ „Пробуда – 1927”, с.Бряст

56.

08.11.2015г.

Традиционен събор „Архангеловден” – преглед на автентичната народна носия.

с. Радиево

НЧ „Събуждане – 1927”, с. Радиево

 

м. ДЕКЕМВРИ

 

 

 

57.

25.12.2015г.

Рождество Христово. Районни празници - Ден на народната благотворителност за децата.

Димитровград

и селищата в общината

НЧ в Община Димитровград

свали като .pdf