Конкурси и инициативи

ОБЩИНСКИ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „УСЕЩАНЕ ЗА ЛЮБОВ 2021“

                                                                                                      ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОП „ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР“ по идея на              ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ   О Б Я В Я В А Т     ОБЩИНСКИ  ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „УСЕЩАНЕ ЗА ЛЮБОВ 2021“ ЦЕЛИ:   Конкурсът има за цел да стимулира творчеството на младите хора и да ги провокира…

OБЩИНСКИ КОНКУРС за изработка на мартеница „Пижо и Пенда 2021“

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД и ОП „ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР“   О Б Я В Я В А Т   OБЩИНСКИ КОНКУРС за изработка на мартеница „Пижо и Пенда 2021“   ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: Насърчаване творческите способности и фантазията на младите хора при изработката на мартеници. Обогатяване на знанията им за българската…

ОБЩИНСКИ РЕЦИТАТОРСКИ ОНЛАЙН КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ, ЗЕМЯ НА ГЕРОИ” 2021 посветен на 3-ти март - Национален празник на РБългария

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД и ОП „ДЕТСКИ и МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР“   О Р Г А Н И З И Р А Т   ОБЩИНСКИ РЕЦИТАТОРСКИ  ОНЛАЙН  КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ, ЗЕМЯ НА ГЕРОИ” 2021 посветен на 3-ти март - Национален празник на РБългария   ЦЕЛ:          Популяризиране на българската поезия, която е посветена на…

ХI НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА КУЛИНАРНА ТЕМАТИКА „РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА”

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВА   ХI НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА КУЛИНАРНА ТЕМАТИКА „РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА” ОБЩИНСКИ ЕТАП     Регламент на конкурса: Конкурсът „Рецептите на баба” има национален статут и е част от Националния  календар за изяви по интереси  (НКИИ) на Министерството на образованието и науката  (МОН) за учебната…

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И ЕСЕ „ДЕТСТВО МОЕ - РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО”

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВА     НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И ЕСЕ „ДЕТСТВО МОЕ - РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО” ОБЩИНСКИ ЕТАП   Цел и регламент на конкурса – по категории: Конкурсът „Детство мое - реално и вълшебно” има национален статут и е част от Националния  календар за изяви…

ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКИ, ПОСВЕТЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК 3 МАРТ И 140 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ (1877), УЧАСТВАЛО В РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА (1877–1878) на тема „ЗА СВОБОДАТА БЪЛГАРСКА”

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     ОБЯВЯВА ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКИ,  ПОСВЕТЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК 3 МАРТ И 140 години от създаване на Българското опълчение (1877), участвало в Руско-турската война (1877–1878) на тема „ЗА СВОБОДАТА БЪЛГАРСКА”      I. Регламент за провеждане на конкурса:  - Рисунките да са с размер А4,…