КЛУБОВЕ ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ И ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

адрес: Димитровград
бул.”Г.С.Раковски”№15                                                                  
    
Клубовете се разкриват съгласно Наредба №23, приета с Решение №568/23.04.2009 на Общински съвет Димитровград /изм. с Р №1434/31.03.2011г. и Р №1269/27.03.2014г./
Член на клуб може да бъде всяко лице в пенсионна възраст или лице в неравностойно положение и специални потребности, без ограничение на възрастта.            
Клубовете в Димитровград и гр.Меричлери се откриват при минимум 50 човека желаещи. Клубовете в останалите населени места се откриват при минимум 25 човека желаещи.
Помещенията, в които се разкриват клубовете се осигуряват с решение на Общинския съвет.
Разходите по поддръжка на клубовете са за сметка на Общинския бюджет.
 
Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен и друг характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно включване и социална интеграция в общността на членовете им.

 

СПРАВКА ЗА КЛУБОВЕТЕ ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Име на клуба

Адрес

1

"Раковски"

ул. ”Гоце Делчев” №27а

2

„Габера”

бул.”Христо Ботев” №1а 

3

"Славянски"

ул. ”Вл.Поптомов” №2

4

"Национален бригадирски щаб"

бул.”3ти март” №2а

5

кв. Черноконево

ул.”Милини скали” №8  

6

с.Бряст

Кметство

7

с.Добрич

Бивше училище, 1 етаж

8

"Хан Аспарух"

ул. ”Хан Аспарух” №5

9

клуб"Наука"

ул. ”Цар Симеон” №10

10

с.Черногорово

Кметство

11

с.Голямо Асеново

Здравната служба

12

с.Длъгнево

Кметство

13

гр.Меричлери

ул. ”Марин Вълков” №14

14

с.Скобелево

Кметство

15

с.Бодрово

Кметство

16

с.Каснаково

Кметство

17

с.Горски извор

Бивше училище

18

с.Здравец

Кметство

19

с.Долно Белево

Кметство

20

с.Малко Асеново

част от търговска сграда

21

с.Ябълково

Кметство

22

с.Злато поле

Ритуална зала

23

с.Крум

Читалище

24

с.Сталево

Читалище

25

с. Странско

Кметство

26

с. Крепост

 

27

с. Радиево

Бивш шах клуб

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ СА:

  • членски внос;
  • бюджетни средства;
  • дарения в натурална форма;
  • други

 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Съвместно с Домашен социален патронаж, клубовете могат да извършват следните социални услуги:

  • Доставяне на храна
  • Помощ в общуването и поддържането на социални контакти
  • Закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост и лекарства със средства на обслужваното лице.
     

Клубовете се закриват когато броят на членовете в съответния клуб падне под определения минимум.
Към 31 декември 2019г. разкрити по Наредба №23 са общо 27 клуба.