Календарен план образование - 2016

  • 2016 - Международна година на географската карта;
  • 2013 - 2022г.- Международно деситилетие за сближаване на културите;
  • 2011 - 2020 - Международно десетилетие на инициативи за пътна безопасност;
  • 2014 - 2024 - Международно десетилетие на устойчива енергия за всички.

 

Дейности срок на провеждане място на провеждане отговорни лица или институции
1 2 3 4 5
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016
1 Цветна олимпиада януари - април 2016г. Общински училища
РИО Хасково
училищни ръководства, общинска администрация
2 Семинар - среща - директори на уч.заведения с представители на ЦОП, ЦНСТ, СУПЦ, Дневни центрове за деца и възрастни с увреждания.Тема: Проблеми в интегрираното обуение на деца в риск и със СОП в община Димитровгра януари-февруари 2016г. общинска зала "Гроссето" общинска администрация, училищни ръководства
3 "Математика без граници" 26.01.2016г. Общински училища училищни ръководства, общинска администрация
4 Обявяване на общински ученически конкурс за най-добре попълнен читателски дневник януари - март 2016г. ГБ "Пеньо Пенев" главен експерт ХДМСП, ГБ "Пеньо Пенев", училищни ръководства
5 Национален конкурс "Водата - извор на живот"- "Чиста вода за здравословен свят" - общински етап в раздел за мултимедийна презентация януари-февруари 2016 г. зала "Гросето" училищни ръководства, общинска администрация - ХДМСП, ИДОСВ
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016
1 "Храната е важна" - седмица на здравословното хранене в училище 8-12 февруари 2016г. по училища училищни ръководства, медицински работници по училищата, училищни настоятелства
2 Муждународен ден за безопасен интернет - инициативи по училища; лекция и състезание, подготвено от училищни ученически съвети, НЦБИ, ГБ, ОП "ДМЦ" 10-11 февруари 2016г. по училища
ГБ "Пеньо Пенев"
главен експерт ХДМСП, ГБ "Пеньо Пенев", училищни ръководства
3 Вечер на любовната поезия "Любовта на всички езици!" до 12 февруари ГБ "Пеньо Пенев" главен експерт ХДМСП, ГБ "Пеньо Пенев", ОП "ДМЦ", училищни ръководства
4 Общоградско поклонение - 143 години от обесването на Васил Левски 19 февруари 2016г. параклис "Света Екатерина", бюст-паметник на Левски училищно ръководство,забавно-духов окестър, експерти ХДМСП
5 Национален детски конкурс за рисунка на кулинарна тематика "Рецептите на баба" - общински етап от 8.02.2016г. до 2.03.2016 г. ГБ "Пеньо Пенев" училищно ръководство, главен експерт ХДМСП, ГБ, МОН
6 Световен ден против тормоза в училище 24.02.2016г. общински училища училищни ръководства
МЕСЕЦ МАРТ 2016
1 Конкурс за рисунка и изложба "За свободата българска" посветена на 3 март януари-февруари 2016
до 3 март 2016г.
ГБ "Пеньо Пенев" и/или изложбена зала главен експерт ХДМСП, ГБ
2 "Децата ни живеят във виртуален свят"- дискусия с родители и психолози март 2016г. ГБ "Пеньо Пенев" ГБ, главен експерт ХДМСП
3 Областно състезание по ИТ за ученици от V до XII клас 26 март 2016г. ПГХХТ "Проф.д-р Асен Златаров", ЕГ "Д-р Иван Богоров" СМБ - секция Димитровград, училищни ръководства, РИО
4 Общински конкурс за детска/ученическа рисунка - илюстрации по български народни приказки. февруари-март 2016 по училища;
ГБ "Пеньо Пенев"
експерти ХДМСП, ГБ "Пеньо Пенев", училищни ръководства
5 Седмица на детската книга -
- училищни състезания "Най-добре четящ клас";
- изложба на детски илюстрации на български народни приказки;
- общинско състезание за гладко и изразително четене - между отборите, победители от училищните състезания "Най-добре четящ клас";
- излъчване и награждаване на победителите от конкурса за най-добре попълнен читателски дневник .
март 2016;
25 март - 1 април 2016г.
по училища;
ГБ "Пеньо Пенев"
експерти ХДМСП, ГБ "Пеньо Пенев", училищни ръководства
6 Математическо състезание "Европейско Кенгуру" - областен етап 19 март 2016г. ОУ "Алеко Константинов" СМБ - секция Димитровград, училищно ръководство
7 Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж''Творчество без граници"-"Цветните лъчи на светлината през очите на децата" март училища експерти ХДМСП,ДМЦ,училищни ръководства
8 "Математика без граници" 22.03.2016г. общински училища СМБ - секция Димитровград, училищно ръководство
МЕСЕЦ АПРИЛ 2016
1 Общински ромски празник 8 април 2016г. кв. "Изток" ОДЗ "Лилия" ОДЗ "Лилия", ОУ "П.К.Яворов", Читалища"Рома-2004", ХДМСП
2 Национално ученическо състезание "Защита от бедствия, аварии и катастрофи" - общински етап 18-22 април 2016г. СОУ "Любен Каравелов" училищно ръководство, главен експерт ХДМСП
3 Подвижни игри "Здрав дух, здраво тяло" - ІІ - ІV клас 18-22 април 2016г. общински училища училищни ръководства, спортен организатор
4 Провеждане на кръгла маса на тема: “Противообществени прояви и наказателна отговорност при малолетни и непълнолетни”с участието на членове на МКБППМН, ИДПС, родители, деца и учители; 26 април 2016г. зала "Гроссето" МКБППМН, експерти ХДМСП, училищни ръководства, ИДПС, училищни настоятелства
5 Великденско математическо състезание април 2016г. СОУ "Васил Левски" СМБ - секция Димитровград, училищно ръководство
6 Великденско почистване на училищата, акция "Спаси дърво" - събиране на хартия 25-28 април 2016г. по училища училищни ръководства, общинска администрация - ХДМСП, ИДОСВ
7 Ден на Земята - училищни изложби или презентации 22 април 2016г. по училища училищни ръководства, ученически съвети, ученически парламент, главен експерт ХДМСП
8 Общ.конкурс - "ШАНС" април 2016г. ОДТ "Ап.Карамитев" ДМЦ, училищни ръководства, главен експерт ХДМСП, ОДТ "Ап.Карамитев"
9 Маратон на четенето април 2016г. ГБ "П.Пенев" училищни ръководства, главен експерт ХДМСП
10 Участие в Националната кампания "Бъди грамотен" - общинско състезание април 2016г. училище домакин, ДМЦ училищни ръководства, главен експерт ХДМСП, ДМЦ, Академика БГ
11 ХVІ републикански състезания на младежките противопожарни отряди (МПО) "Млад огнеборец" - общински етап, областно състезание до 22 април 2016г.
до 28 април 2016г.
общинска спортна база училищни ръководства, експерт ХДМСП, РСПБЗН
12 Международен конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата"
общински етап
областен етап
до 28 април 2016г.
До 20 май 2016г.
по училищата училищни ръководства, главен експерт ХДМСП
13 Национална изложба- конкурс за детска рисунка "Под дъгата на детсвото" - общински етап,областен етап,национален етап април-май 2016г. ГБ "Пеньо Пенев" училищни ръководства, детски градини, общинска администрация ,ГБ, МОН
14 Състезание "Стъпала на знанието" 29.04.2016 по училищата училищни ръководства, главен експерт ХДМСП
15 Разпространение на брошури “Пазете децата”, насочени към участниците в движението (пешеходци и водачи на МПС) за безопасно поведение и избягване на рисковите фактори за ситуации на ПТП-та през пролетно-летния период. април 2016г. по училища МКБППМН, експерти ХДМСП
16 Първа сесия за подаване на проектни предложения по програма "Димитровград на младите" за 2016 година до 30 април 2016г. Общинска администрация експерти ХДМСП, КМС, ръководства училища
МЕСЕЦ МАЙ 2016
1 Национален конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство "Вълшебният свят на Ангел Каралийчев" - общински етап април-май 2016г. по училища училищни ръководства, главен експерт ХДМСП
2 Ден на Европа, ученическо самоуправление 9 май 2016г. по училища, общинска администрация, зала "Гроссето" училищни ръководства, общинска администрация, ДМЦ
3 Присъединяване на България към ЮНЕСКО 17 май 2016г. по училища,зала"Гроссето" училищни ръководства
4 Шествие на абитуриентите 20-27 май 2016г. площад "България" училищни ръководства, експерт ХДМСП
4 Общински конкурс "Учител на годината",
Награждаване на лауреатите
април-май 2016г.
24 май 2016г.
площад "България" училищни ръководства, общинска администрация
5 Тържество по повод 24 май 24 май 2016г. централна градска част общинска администрация, училищни ръководства
6 Национално ученическо състезание "Защита от бедствия, аварии и катастрофи" - областен етап до 30 април 2016г. областен център училищно ръководство, главен експерт ХДМСП
МЕСЕЦ ЮНИ 2016
1 Ден на детето - забавни игри за деца и родители
Награждаване на победители от конкурси
1 юни 2016г. парк "Марица", парк "Вапцаров" експерти ХДМСП, ДМЦ, Училищни ръководства, детски градини
2 2 юни – Ден на Ботев 2 юни 2016г. паметна плоча училищни ръководства, общинска администрация, ДМЦ, читалища
3 Зелена седмица
Световен ден на околната среда - 5 юни
Общински дискусионен клуб - "Как да съхраним природата на родния край?"
1-5 юни 2016г. общинска зала "Гросето" училищни ръководства, общинска администрация - ХДМСП, ИДОСВ, ДМЦ
4 Географската карта -викторина,презентации 6-10 юни2016г. общинска зала "Гросето" училищни ръководства,експертиХДМСП
5 Национален фестивал на детската забавна песен "Златен извор" юни 2016 ОДТ "Ап.Карамитев" ДМЦ, училищни ръководства, общинска администрация - ХДМСП
6 Провеждане на информационна кампания сред младите хора по проблеми, свързани с употребата на ПАВ, разпространение на брощури и използване на мултимедия- документален фимл “Вкусът на злото” от поредицата “Опасните заблуди”. юни 2016г. по училища МКБППМН, експерти ХДМСП
7 Участие на ученици от Димитровград в международното математическо състезание "Математика без граници" - финален етап, Несебър 2016 юни 2016г. Несебър експерт ХДМСП, секция СМБ, училищни ръководства
8 Откриване на плувно лято юни 2016г. басейн ДМЦ, експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, училищни ръководства
МЕСЕЦ ЮЛИ 2016
1 Участие на ученици от Димитровград в международни състезания юли 2016г юли 2016г.   експерт ХДМСП, секция на СМБ
2 "Димитровград в моите мечти" - конкурс за най- оригинална рисунка. юли 2016г. ГБ "Пеньо Пенев" ГБ, главен експерт ХДМСП
3 Лятна спортна и/или арт академия юли 2016г. басейн, спортни бази, ДМЦ, НПО общинка администрация, ДМЦ, спортни клубове
МЕСЕЦ АВГУСТ 2015
1 Международен ден на младежта 12 август 2016г. ДМЦ, НПО общинка администрация, ДМЦ, НПО
2 Лятна спортна и/или арт академия юли 2016г. басейн, спортни бази, ДМЦ, НПО общинка администрация, ДМЦ, спортни клубове
3 Празник на града - Детски, младежки състезания, тържества, Международно математическо състезание "Приятели на математиката" с участието на отбори от побратимените градовепо повод празника на града 25 август-2 септември 2016г. ДМЦ, Ощинска администрация, училищни ръководства, общински спортни бази общинка администрация, ДМЦ, спортни клубове, СМБ-секция Димитровград
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016
1 Тържество за 6 септември 6 септември 2016г. паметник кв. Черноконево Читалище, ОУ "Св.св. Кирил и Методий", общинска администрация
2 Откриване на новата учебна година 15 септември 2016г. по училища общинска администрация
3 Седмица на мобилността, на училище без автомобили,
Тържество за 22 септември - Ден на независимостта на България
16-22 септември 2016г,
22 септември 2016г.
по училища, паметника на "Капитан Петко Войвода", площад "България", сграда на общинска администрация ДМЦ, училищни ръководства, общинска, администрация, управител спортни бази за масов спорт
4 Провеждане на кампания свързана с детската престъпност септември-октомври 2016г. по училища МКБППМН, експерти ХДМСП, училищни ръководства, ИДПС, училищни настоятелства
5 Общински стипендии по Наредбата за условията и реда за финансово стимулиране на деца и ученици с изявени дарби
За 2016г.
подаване на документи
до 30 септември 2016.
ощинска комисия по Наредбата експертно-консултативна комисия за присъждане на стипендиите
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016
1 Запознаване на учениците с дейността на МКБППМН и разпространение на брошури “Моят закон- закон за закрила на детето” (адаптиран вариант от МКПББПМ) октомври 2016г. по училища МКБППМН, експерти ХДМСП, училищни ръководства, Дирекция
„Социално подпомагане”, училищни настоятелства
2 Есенни музикални дни с участието на ученици от различни училища 1-30 октомври 2016г. КДК,ОДТ"Апостол Карамитев" експерти ХДМСП, забавно-духов оркестър, ръководства на училища
3 Провеждане на информационна кампания сред младите хора по проблема „Трафик на хора и начините за предпазване от въвличане в него” и разпространение на брошури; октомври 2016г. по училища МКБППМН, експерти ХДМСП, училищни ръководства, ДПС, училищни настоятелства
4 Ученически конкурс за приказка от български автори"Ще ви разкажа приказка…"за ученици до VІ клас,
умело и интересно пресъздаване на любима приказка, награждаване
октомври 2016. ГБ "Пеньо Пенев" Градска библиотека, експерти ХДМСП
5 Общински стипендии по Наредбата за условията и реда за финансово стимулиране на деца и ученици с изявени дарби за 2016г.- тържествено връчване октомври- ноември 2016г. ОДТ "Ап.Карамитев" общинска администрация, училищни ръководства
         
6 Конкурси, посветени на 1 ноември - Ден на народните будители;
представяне и награждаване на победителите
октомври 2016г. ГБ / Исторически музей / КДК експерти ХДМСП, ГБ, исторически музей
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016
1 Честване на 1 ноември Денят на народните будители 1 ноември 2016г. централна градска част общинска администрация, училищни ръководства, читалища, ДМЦ
2 Запознаване на учениците в І-ви клас с техния районен инспектор и инспектор ДПС с разясняване ролята на полицията за оказване на помощ и закрила; ноември 2016г. по училища МКБППМН, експерти ХДМСП, училищни ръководства, ДПС
3 Провеждане на конкурс за фотография и фотоколаж на тема: "Улови мига на доброто"
награждаване и представяне на победителите
ноември 2016г. общинска зала "Гросето" МКБППМН, експерти ХДМСП, училищни ръководства
4 Отбелязване на световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП ноември 2016г. по училища, ДМЦ, МКБППМН експерти ХДМСП, училищни ръководства, РПУ
5 Отбелязване на световния ден против насилието до19 ноември 2016г. по училища, ДМЦ, общинска администрация МКБППМН, експерти ХДМСП, училищни ръководства
6 Отбелязване на деня на подписване на Конвенцията на ООН за правата на детето до 19 ноември 2016г. по училища, ДМЦ, общинска администрация, МКБППМН МКБППМН, експерти ХДМСП, училищни ръководства
7 Втора сесия за на проектни предложения по програма "Димитровград на младите" за 2015 година до 30 октомври 2016г.. Общинска администрация ХДМСП, КМС, ръководства училища
8 Национален конкурс по народно приложно изкуство"От Коледа до Васильовден" -общински етап до 12 декември по училища училищни ръководства, ДМЦ, експерти ХДМСП
*
1 Анти СПИН кампания 1 декември 2016г. по училища, ДМЦ училищни ръководства, ДМЦ, експерти ХДМСП
2 Запалване светлините на "Дървото на надеждата" - коледната елха на града декември 2016г. открита сцена на площад "България" общинска администрация, училищни ръководства, ДМЦ, ОбДТ, читалища
3 Ученически коледни конкурси - за украса 1-14 декември 2016г. по училища общинска администрация, училищни ръководства
4 Коледни тържества и концерти 16-20 декември 2016г. по училища, ОбДТ "Апостол Карамитев" общинска администрация, училищни ръководства, театър