Районна избирателна комисия Хасково РЕШЕНИЕ № 182 Хасково, 24.03.2021

Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 182
Хасково, 24.03.2021

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 158/20.03.21г. на РИК – 29 Хасково за провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК, специализираните СИК, в изборите в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

В РИК 29 Хасково е постъпило писмо на ЦИК с изх. № НС-15-211/23.03.2021г. и наш вх. № 238/24.03.21г. относно информация за провеждане на онлайн обучение чрез онлайн платформа MS Teams на Microsoft.

На основание чл. 70, ал. 4 вр. чл. 72, ал. 1, т. 3 от ИК във връзка с необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, ПСИК специализираните СИК, Районна избирателна комисия 29 – Хасково,

РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Решение № 158/20.03.2021г. на РИК – 29 Хасково в частта, относно т. 2, като същата следва да се чете:

  1. Обучението ще се проведе онлайн чрез платформа MS Teams на Microsoft. Линкът за обучението ще бъде публикуван на страницата на РИК- 29 Хасково с ново съобщение.

В останалата си част Решение № 158/20.03.2021г. остава в сила.

 

          Решението на РИК29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 24.03.2021 в 19:51 часа

Свързани решения:

158/20.03.2021