Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с

произвеждането на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021г. с Указ № 9/14.01.2021г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 5/19.01.2021г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени: ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП за България”, Партия „ДПС”, Коалиция „Обединени патриоти”, ПП „ВОЛЯ” и КП „Демократична България", във връзка с провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК на територията на община Димитровград. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Срещата ще се проведе на 22.02.2021г. /понеделник/ от 16,00ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІІ.

При провеждане на консултациите, трябва да представите описаните в Решение № 2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК необходими документи.

 

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Димитровград -  www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

 

С уважение:

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград