ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на допълнително образувани СИК и ПСИК

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на допълнително образувани СИК и ПСИК територията на община Димитровград във връзка с

произвеждането на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021г. с Указ № 9/14.01.2021г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 5/19.01.2021г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени: ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП за България”, Партия „ДПС”, Коалиция „Обединени патриоти”, ПП „ВОЛЯ” и КП „Демократична България", във връзка с провеждане на консултации за определяне на съставите на 1бр. СИК в ковид отделение на МБАЛ „Св.Екатерина”, както и 2бр. ПСИК, предназначени за желаещите лица на територията на община Димитровград поставени под карантина да гласуват. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Срещата ще се проведе на 29.03.2021г. /понеделник/ от 16,00ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІІ.

При провеждане на консултациите, трябва да представите описаните в Решение № 2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК необходими документи.

 

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Димитровград -  www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.