Е-услуги за парламентарните избори през април са достъпни на Портала на ДАЕУ

На Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ са разработени и публикувани следните електронни услуги във връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. парламентарни избори:  

1.            910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

2.            910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

3.            910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

4.            910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

5.            910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)  

6.            910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

7.            910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.