Съобщение за лицата, поставени в задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето

Община Димитровград уведомява всички избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, че  съгласно Решение на ЦИК № 350-НС от 30.06.2021г. могат да да гласуват с подвижна избирателна кутия на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021г. Същите следва  да заявят желанието си чрез подаване на Заявление по образец / Приложение № 1  /

 

Заявлението се подава до органа по чл.23, ал.1 от ИК по един от следните начини:

  • Саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, по пощата или по факс;
  • Заявление, подадено по електронен начин до Община Димитровград на еmail: [email protected] без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • Заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК, без да се изисква квалифициран електронен подпис;

Подвижна СИК на територията на общината се назначава при наличието на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, които са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия (ПИК) не по-късно от 3 дни преди изборния ден.

Файлове: