ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 10.07.2021 г.

 

 

НАСЕЛЕНИ   МЕСТА

 

                        1 –НАПРАВЛЕНИЕ - КРЕПОСТ- 11.30 часа

 

080                  с. Крепост                 - училище                                                   

081                  с. Крепост                 - училище                                       

 

            2 - НАПРАВЛЕНИЕ – ЧЕРНОГОРОВО – 11.30 часа

 

082                  с. Черногорово        - ритуална зала                              

083                  с. Воден                     - кметство                           

 

                        3 - НАПРАВЛЕНИЕ – ЯБЪЛКОВО- 11.40 часа

 

068                  с. Крум                      - кметство               

069                  с. Ябълково              - училище                                       

070                  с. Ябълково              - училище                                       

071                  с. Сталево                - читалище                          

072                  с. Скобелево            - читалище                                     

073                  с. Върбица                - кметство                           

074                  с. Бодрово                - пенсионерски клуб

 

                        4 - НАПРАВЛЕНИЕ  -  ДОБРИЧ – 12.00 часа

 

062                  с.Добрич                   - бивше училище               

063                  с. Добрич                  - бивше училище                           

064                  с. Каснаково                        - кметство               

065                  с. Светлина              -  кметство                          

066                  с. Г.извор                  - училище                            

067                  с. Г.извор                  - училище                            

 

                        5 - НАПРАВЛЕНИЕ – МЕРИЧЛЕРИ- 12.10 часа

 

075                  с. Великан                - читалище                          

076                  гр.Меричлери          - училище                            

077                  гр.Меричлери          - училище    

078                  гр.Меричлери          - училище    

 

                        6 - НАПРАВЛЕНИЕ – БРОД – 12.15 часа

 

090                  с. Брод                       - читалище  

091                  с. Д.Белево               - пенсионерски клуб

060                  с. Злато поле                        - ритуална зала      

061                  с. Райново                - кметство                           

                       

 

 

                        7 - НАПРАВЛЕНИЕ – РАДИЕВО – 12.20 часа

 

087                  с. Радиево               - читалище                           

088                  с. Г.Асеново           - пенсионерски клуб/здравна служба      

089                  с. М.Асеново                      - кметство

 

                        8 - НАПРАВЛЕНИЕ – СТРАНСКО – 12.30 часа

 

079                  с. Длъгнево              - пенсионерски клуб

084                  с. Бряст                     - читалището                                 

085                  с. Здравец                 - читалището                                 

086                  с. Странско              - Младежки клуб

 

          

ГРАД ДИМИТРОВГРАД

           

            кв.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – 13.15 часа

 

001      ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1                

002      ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1                

003      ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1                            

004      ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1                

005      ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1                                                    

059      МБАЛ “Св.Екатерина” - бул. „Хр.Ботев” № 29                   

           

            кв.”СЛАВЯНСКИ”- 13.30 часа

 

006      ПЕГ ”Ив.Богоров”(бивше ОУ „Н. Й. Вапцаров”) - бул.”Хр.Ботев” № 45

007      ПЕГ ” Ив.Богоров”(бивше ОУ „Н. Й. Вапцаров”) - бул.”Хр.Ботев” № 45         

010      ПЕГ ”Ив.Богоров”(бивше ОУ „Н. Й. Вапцаров”) - бул.”Хр.Ботев” № 45          

016      ПЕГ ”Ив.Богоров”(бивше ОУ „Н. Й. Вапцаров”) - бул.”Хр.Ботев” № 45          

018      ПЕГ ”Ив.Богоров”(бивше ОУ „Н. Й. Вапцаров”) - бул.”Хр.Ботев” № 45          

020      ПЕГ ”Ив.Богоров”(бивше ОУ „Н. Й. Вапцаров”) - бул.”Хр.Ботев” № 45      

008      ДГ №1 (филиал „Йорданка Чанкова”) – ул. „Вл. Поптомов” № 4

009      ДГ №1 (филиал „Йорданка Чанкова”) – ул. „Вл. Поптомов” № 4

 

            кв. “ ХР. БОТЕВ “ – 13.50 часа

 

011      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3      

012      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

013      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

014      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

015      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

017      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3      

019      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

 

            кв.”КАМЕНЕЦ” – 14.10 часа

 

021      Спортна зала „Младост” - бул.”Ст.Стамболов” № 1

022      Спортна зала „Младост” - бул.”Ст.Стамболов” № 1

023      Спортна зала „Младост” - бул.”Ст.Стамболов” № 1

 

       кв.”ДРУЖБА”- 14.15 часа

024      СУ ”Л.Каравелов” - ул.”З.Зограф” № 27                                            

025      СУ ”Л.Каравелов” - ул.”З.Зограф” № 27        

030      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27         

031      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27

032      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27

033      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27

034      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27

035      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27

 

            кв.”ДРУЖБА”- 14.35 часа

 

026      ДГ „Райна Княгиня”, северен вход - ул.”З.Зограф” № 30

027      ДГ № 4 (филиал „Радост”) - ул. „Хр. Смирненски”№ 1

028      ДГ № 4 (филиал „Радост”) - ул. „Хр. Смирненски”№ 1

029      ДГ № 4 (филиал „Радост”) - ул. „Хр. Смирненски”№ 1

                                                                                             

            кв.” РАКОВСКИ “ – 14.45 часа

036      ДГ № 4 (филиал “Пролет”) - ул. „Кап. П. Войвода” №19

037      ДГ № 4 (филиал “Пролет”) - ул. „Кап. П. Войвода” №19

038      Клуб на пенсионера - ул. “Г.Делчев”                           

039      Клуб на пенсионера ул. “Г.Делчев”      

040      ПГ „Асен Златаров” - бул. “Д.Благоев” № 84

           

            кв.”Д.БЛАГОЕВ “- 14.55 часа

041      ПМГ “Иван Вазов”            - ул. „Елин Пелин”

042      ПМГ “Иван Вазов”            - ул. „Елин Пелин”

045      ПМГ “Иван Вазов” - ул. „Елин Пелин”

043      ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”                             

044      ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”                 

046      ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”

047      ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”                 

048      ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”

 

кв.”ЧЕРНОКОНЕВО” – 15.15 часа

049      ОбУ”Кирил и Методий” - кв.”Черноконево”, ул. „Милеви скали” № 8 

050      ОбУ”Кирил и Методий” - кв.”Черноконево”, ул. „Милеви скали” № 8

051      ОбУ”Кирил и Методий” - кв.”Черноконево”, ул. „Милеви скали” № 8 

 

            кв.”ВУЛКАН”, кв.”МАРИИНО” – 15.25 часа

052      Читалище „Н.Хайтов” - кв.”Мариино”, бул. Съединение” № 54  

054      Читалище „Н.Хайтов” - кв.”Мариино”, бул. Съединение” № 54

053      ДГ № 3 (филиал „Звездица”) - ул. „Бригадирска” № 58, „Мариино”       

055      ДГ № 3 (филиал „Звездица”) - ул. „Бригадирска” № 58, „Мариино”       

           

кв.”ИЗТОК” – 15.30 часа

056      ОУ ”П.Яворов”                  - кв.”Изток” 1

057      ДГ “Лилия”- южен вход   - кв.”Изток” 2                                            

058      ДГ “Лилия”- южен вход   - кв.”Изток” 2                     

 

 

          Материалите ще се получават в зала “Гросето”, сградата на общинска администрация, Димитровград на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15.