Избори за членове на Европейския парламент и Народно събрание на 9 юни 2024 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състав на СИК в МБАЛ

  ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състав на СИК  в МБАЛ „СВ.Екатерина“ на територията на община Димитровград във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание, насрочени за 9 юни 2024г. с Укази № 100 и 102/09.04.2024г. на Президента на Република България…

Обучение във връзка с подготовка за произвеждането на избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание, насрочени за 9 юни 2024г.

ОТНОСНО: Обучение във връзка с подготовка за произвеждането на избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание, насрочени за 9 юни 2024г.   Във връзка с подготовката за произвеждането на избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание, в спортна зала „Младост” ще се проведе обучение…

Определяне на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. за гласуване на избиратели с увреждания в опорно - двигателния апарат и зрението на те...

Определяне на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. за гласуване на избиратели с увреждания в опорно - двигателния апарат и зрението на територията на Община Димитровград