Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Александра Илиева Найдева

технически сътрудник

вх_№547 Александра Найдева т_2 годишна.pdf вх_№547 Александра Найдева т_2 годишна.pdf

Ана Петрова Георгиева

технически сътрудник

вх_№582 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf вх_№582 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf

вх_№586 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf вх_№586 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf

Анастас Павлов Коцев

специалист-пълномощник кв."Мариино"

вх_№566 Анастас Коцев т_2 годишна.pdf вх_№566 Анастас Коцев т_2 годишна.pdf

Ангел Тенев Колев

директор на ОП „СПИОПТ”

вх_№488 Ангел Колев т_2 годишна.pdf вх_№488 Ангел Колев т_2 годишна.pdf

Анелия Недялкова Петкова-Каранлъкова

старши инспектор

вх_№481 Анелия Петкова-Каранлъкова т_2 годишна.pdf вх_№481 Анелия Петкова-Каранлъкова т_2 годишна.pdf

Анка Лекова Христова

старши специалист

вх_№492 Анка Христова т_2 годишна.pdf вх_№492 Анка Христова т_2 годишна.pdf

Антоанета Иванова Джимова

финансов контрольор

вх_№515 Антоанета Джимова т_2 годишна.pdf вх_№515 Антоанета Джимова т_2 годишна.pdf

Антоанета Иванова Шаркова

началник на отдел

вх_№509 Антоанета Шаркова т_2 годишна.pdf вх_№509 Антоанета Шаркова т_2 годишна.pdf

Антоанета Станчева Колева

ВрИД Директор на Исторически музей - Димитровград

вх_№592 Антоанета Станчева т_1 встъпителна.pdf вх_№592 Антоанета Станчева т_1 встъпителна.pdf

вх_№591 Антоанета Станчева т_2 встъпителна.pdf вх_№591 Антоанета Станчева т_2 встъпителна.pdf

Антон Гочев Джангозов

старши експерт ИОТ

вх_№500 Антон Джангозов т_2 годишна.pdf вх_№500 Антон Джангозов т_2 годишна.pdf

Антония Кръстева Илиева

Директор на Детска градина №1

вх_№420 Антония Илиева т_2 годишна.pdf вх_№420 Антония Илиева т_2 годишна.pdf

Антония Найденова Кутянова

старши експерт "Бюджет"

вх_№542 Антония Кутянова т_2 годишна.pdf вх_№542 Антония Кутянова т_2 годишна.pdf

Антония Симеонова Тонева

старши специалист

вх_№588 Антония Тонева т_1 встъпителна.pdf вх_№588 Антония Тонева т_1 встъпителна.pdf

вх_№590 Антония Тонева т_2 всъпителна.pdf вх_№590 Антония Тонева т_2 всъпителна.pdf

Атанаска Данева Монева

Старши експерт

вх_№462 Атанаска Монива т_2 годишна.pdf вх_№462 Атанаска Монива т_2 годишна.pdf

Богдан Делчев Кирев

кметски наместник

вх_№435 Богдан Кирев т_2 годишна.pdf вх_№435 Богдан Кирев т_2 годишна.pdf

вх_№393 Богдан Кирев т_2 всъпителна.pdf вх_№393 Богдан Кирев т_2 всъпителна.pdf

Борислав Григоров Борисов

Управител на ЦНСТДБУ

вх_№574 Борислав Борисов т_2 годишна.pdf вх_№574 Борислав Борисов т_2 годишна.pdf

Боряна Ангелова Борисова

Директор на Детска градина № 3

вх_№568 Боряна Борисова т_2 годишна.pdf вх_№568 Боряна Борисова т_2 годишна.pdf

Боряна Иванова Иванова

главен експерт

вх_№439 Боряна Иванова т_2 годишна.pdf вх_№439 Боряна Иванова т_2 годишна.pdf

Боряна Костадинова Костадинова

Счетоводител

вх_№532 Боряна Костадинова т_2 годишна.pdf вх_№532 Боряна Костадинова т_2 годишна.pdf

Ваня Тодорова Тодорова

технически сътрудник

вх_№411 Ваня Тодорова т_2 годишна.pdf вх_№411 Ваня Тодорова т_2 годишна.pdf

Василка Господинова Жекова

кметски наместник

вх_№395 Василка Жекова т_2 встъпителна.pdf вх_№395 Василка Жекова т_2 встъпителна.pdf

вх_№512 Василка Жекова т_2 годишна.pdf вх_№512 Василка Жекова т_2 годишна.pdf

Величка Грозева Георгиева

старши специалист

вх_№549 Величка Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№549 Величка Георгиева т_2 годишна.pdf

Величка Желязкова Димитрова

старши счетоводител

вх_№546 Величка Димитрова т_2 годишна.pdf вх_№546 Величка Димитрова т_2 годишна.pdf

Венета Стефанова Колева

Секретар на община

вх_№572 Венета Колева т_2 годишна.pdf вх_№572 Венета Колева т_2 годишна.pdf

Веселина Колева Колева

главен експерт

вх_№431 Веселина Колева т_2 встъпителна.pdf вх_№431 Веселина Колева т_2 встъпителна.pdf

вх_№427 Веселина Колева т_1 встъпителна.pdf вх_№427 Веселина Колева т_1 встъпителна.pdf

Веселинка Бонева Димитрова

главен специалист

вх_№433 Веселинка Димитрова т_2 годишна.pdf вх_№433 Веселинка Димитрова т_2 годишна.pdf

Веска Желязкова Гочева

Директор на Детска градина „Слънце”

вх_№497 Веска Гочева т_2 годишна.pdf вх_№497 Веска Гочева т_2 годишна.pdf

Владимира Георгиева Георгиева

старши счетоводител

вх_№415 Владимира Георгиева т_2 встъпителна.pdf вх_№415 Владимира Георгиева т_2 встъпителна.pdf

вх_№396 Владимира Георгиева т_1 встъпителна.pdf вх_№396 Владимира Георгиева т_1 встъпителна.pdf

вх_№526 Владимира Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№526 Владимира Георгиева т_2 годишна.pdf

Гаврил Господинов Гочев

специалист-пълномощник кв."Черноконево"

вх_№564 Гаврил Гочев т_2 годишна.pdf вх_№564 Гаврил Гочев т_2 годишна.pdf

Галина Димитрова Минчева

Директор на ЦНСТ за деца/младежи с увреждания „Дъга”

вх_№569 Галина Минчева т_2 годишна.pdf вх_№569 Галина Минчева т_2 годишна.pdf

Галина Митева Желязкова

технически сътрудник

вх_№478 Галина Желязкова т_2 годишна.pdf вх_№478 Галина Желязкова т_2 годишна.pdf

вх_№397 Галина Желязкова т_2 годишна.pdf вх_№397 Галина Желязкова т_2 годишна.pdf

Галина Петрова Георгиева

старши инспектор

вх_№511 Галина Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№511 Галина Георгиева т_2 годишна.pdf

Галя Недялкова Делчева

Главен експерт "Бюджет"

вх_№487 Галя Делчева т_2 годишна.pdf вх_№487 Галя Делчева т_2 годишна.pdf

Генчо Динков Генов

старши експерт

вх_№529 Генчо Генов т_2 годишна.pdf вх_№529 Генчо Генов т_2 годишна.pdf

Георги Василев Вълков

Старши специалист

вх_№491 Георги Вълков т_2 годишна.pdf вх_№491 Георги Вълков т_2 годишна.pdf

Георги Танев Тонев

старши експерт

вх_№530 Георги Тонев т_2 годишна.pdf вх_№530 Георги Тонев т_2 годишна.pdf

Гинка Иванова Атанасова

технически сътрудник

вх_№499 Гинка Атанасова т_2 годишна с_Злато поле.pdf вх_№499 Гинка Атанасова т_2 годишна с_Злато поле.pdf

Господин Василев Господинов

управител на Дейност "Масова физкултура и спортни бази за масова физкултура"

вх_№567 Господин Господинов т_2 годишна.pdf вх_№567 Господин Господинов т_2 годишна.pdf

Даниела Ганчева Георгиева

старши специалист

вх_№552 Даниела Ганчева т_2 годишна.pdf вх_№552 Даниела Ганчева т_2 годишна.pdf

Даниела Миткова Тодорова

младши експерт

вх_№417 Даниела Тодорова т_2 всъпителна.pdf вх_№417 Даниела Тодорова т_2 всъпителна.pdf

вх_№414 Даниела Тодорова т_1 встъпителна.pdf вх_№414 Даниела Тодорова т_1 встъпителна.pdf

Данчо Тодоров Грозев

управител

вх_№539 Данчо Грозев т_2 годишна.pdf вх_№539 Данчо Грозев т_2 годишна.pdf

Делян Георгиев Делчев

старши инспектор

вх_№471 Делян Делчев т_2 годишна.pdf вх_№471 Делян Делчев т_2 годишна.pdf

Деница Недялкова Делчева

старши юрисконсулт

вх_№456 Деница Делчева т_2 годишна.pdf вх_№456 Деница Делчева т_2 годишна.pdf

Десислава Ангелова Ангелова-Стефанова

старши специалист

вх_№520 Десислава Ангелова-Стефанова т_2 годишна.pdf вх_№520 Десислава Ангелова-Стефанова т_2 годишна.pdf

Деян Николаев Дечев

старши инспектор

вх_№440 Деян Дечев т_2 годишна.pdf вх_№440 Деян Дечев т_2 годишна.pdf

Диана Дончева Динкова

директор на дирекция

вх_№537 Диана Дончева т_2 годишна.pdf вх_№537 Диана Дончева т_2 годишна.pdf

Диана Стефчева Георгиева

Старши специалист чл.29а ЗМСМА

вх_№461 Диана Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№461 Диана Георгиева т_2 годишна.pdf

Диляна Делчева Тодорова

старши експерт

вх_№524 Диляна Тодорова т-2 годишна.pdf вх_№524 Диляна Тодорова т-2 годишна.pdf

Димитричка Михайлова Хараланова

младши експерт

вх_№442 Димитричка Хараланова т_2 годишна.pdf вх_№442 Димитричка Хараланова т_2 годишна.pdf

Димитър Вълчев Гавазов

директор на дирекция

вх_№425 Димитър Гавазов т_2 годишна.pdf вх_№425 Димитър Гавазов т_2 годишна.pdf

Димитър Михов Михов

Ръководител звено за вътрешен одит

вх_№495 Димитър Михов т_2 годишна.pdf вх_№495 Димитър Михов т_2 годишна.pdf

Динка Вълкова Василева

старши вътрешен одитор

вх_№535 Динка Василева т_2 годишна.pdf вх_№535 Динка Василева т_2 годишна.pdf

Добринка Хубенова Ванчева

технически сътрудник

вх_№560 Добринка Ванчева т_1 встъпителна.pdf вх_№560 Добринка Ванчева т_1 встъпителна.pdf

вх_№584 Добринка Ванчева т_2 встъпителна.pdf вх_№584 Добринка Ванчева т_2 встъпителна.pdf

Доника Генчева Ташева

старши специалист

вх_№385 Доника Ташева т_2 встъпителна.pdf вх_№385 Доника Ташева т_2 встъпителна.pdf

вх_№580 Доника Ташева т_2 годишна.pdf вх_№580 Доника Ташева т_2 годишна.pdf

Донка Ангелова Тончева

технически сътрудник

вх_№508 Донка Тончева т_2 годишна.pdf вх_№508 Донка Тончева т_2 годишна.pdf

Донка Иванова Соватчиева

старши специалист

вх_№443 Донка Соватчиева т_2 годишна.pdf вх_№443 Донка Соватчиева т_2 годишна.pdf

Донка Колева Тенева

младши експерт

вх_№536 Донка Тенева т_2 годишна.pdf вх_№536 Донка Тенева т_2 годишна.pdf

Елка Димитрова Сидерова

Старши специалист

вх_№459 Елка Сидерова т_2 годишна.pdf вх_№459 Елка Сидерова т_2 годишна.pdf

Женя Руменова Христова

старши експерт

вх_№521 Женя Христова т_2 годишна.pdf вх_№521 Женя Христова т_2 годишна.pdf

Живка Тянкова Митева

старши специалист

вх_№551 Живка Митева т_2 годишна.pdf вх_№551 Живка Митева т_2 годишна.pdf

Жулиета Николова Вълкова

главен експерт

вх_№438 Жулиета Вълкова т_2 годишна.pdf вх_№438 Жулиета Вълкова т_2 годишна.pdf

Здравка Петкова Начева

старши експерт "Бюджет"

вх_№514 Здравка Начева т_2 годишна.pdf вх_№514 Здравка Начева т_2 годишна.pdf

Златка Ангелова Тонева

старши специалист

вх_№441 Златка Тонева т_2 годишна.pdf вх_№441 Златка Тонева т_2 годишна.pdf

Златка Господинова Титова

Директор на Детска градина "Лилия"

вх_№421 Златка Титова т_2 годишна.pdf вх_№421 Златка Титова т_2 годишна.pdf

Златка Миткова Хубенова

старши експерт

вх_№534 Златка Хубенова т_2 годишна.pdf вх_№534 Златка Хубенова т_2 годишна.pdf

Златка Тодорова Тенева

кметски наместник

вх_№388 Златка Тенева т_2 встъпителна.pdf вх_№388 Златка Тенева т_2 встъпителна.pdf

вх_№576 Златка Тенева т_2 годишна.pdf вх_№576 Златка Тенева т_2 годишна.pdf

Иванка Атанасова Илиева

старши счетоводител

вх_№541 Иванка Илиева т_2 годишна.pdf вх_№541 Иванка Илиева т_2 годишна.pdf

Иванка Владимирова Костадинова

старши специалист

вх_№510 Иванка Костадинова т_2 годишна.pdf вх_№510 Иванка Костадинова т_2 годишна.pdf

Иванка Стефанова Ангелова

старши специалист

вх_№447 Иванка Ангелова т_2 встъпителна.pdf вх_№447 Иванка Ангелова т_2 встъпителна.pdf

Иванка Стойчева Хаджиангелова

Старши експерт

вх_№457 Иванка Хаджиангелова т_2 годишна.pdf вх_№457 Иванка Хаджиангелова т_2 годишна.pdf

Иванка Христова Благоева

кметски наместник

вх_№399 Иванка Благоева т_2 встъпителна.pdf вх_№399 Иванка Благоева т_2 встъпителна.pdf

вх_№559 Иванка Благоева т_2 годишна.pdf вх_№559 Иванка Благоева т_2 годишна.pdf

Иванка Христозова Георгиева-Янева

старши специалист

вх_№519 Иванка Георгиева-Янева т_2 годишна.pdf вх_№519 Иванка Георгиева-Янева т_2 годишна.pdf

Ивелина Петрова Златева

Директор на Дневен център за деца с увреждания

вх_№540 Ивелина Златева т_2 годишна.pdf вх_№540 Ивелина Златева т_2 годишна.pdf

инж. Клавдия Тончева Йовчева

началник на отдел

вх_№446 Клавдия Йовчева т_2 годишна.pdf вх_№446 Клавдия Йовчева т_2 годишна.pdf

Йорданка Андонова Влахова

старши специалист

вх_№475 Йорданка Влахова т_2 годишна.pdf вх_№475 Йорданка Влахова т_2 годишна.pdf

Калинка Христова Каменова-Пеева

старши специалист

вх_№533 Калинка Каменова-Пеева т_2 годишна.pdf вх_№533 Калинка Каменова-Пеева т_2 годишна.pdf

Карамфилка Петрова Янева

Старши специалист

вх_№577 Карамфилка Янева т_2 годишна.pdf вх_№577 Карамфилка Янева т_2 годишна.pdf

Катерина Александрова Мазгалова

главен експерт

вх_№531 Катерина Мазгалова т_2 годишна.pdf вх_№531 Катерина Мазгалова т_2 годишна.pdf

Катя Анастасова Анастасова

Старши специалист

вх_№452 Катя Анастасова т_2 годишна.pdf вх_№452 Катя Анастасова т_2 годишна.pdf

Катя Кънчева Маринова

старши инспектор

вх_№496 Катя Маринова т_2 годишна.pdf вх_№496 Катя Маринова т_2 годишна.pdf

Керана Илиева Александрова

старши специалист

вх_№470 Керана Александрова т_2 годишна.pdf вх_№470 Керана Александрова т_2 годишна.pdf

Кирилка Петкова Иванова

старши специалист

вх_№494 Кирилка Иванова т_2 годишна.pdf вх_№494 Кирилка Иванова т_2 годишна.pdf

Колю Георгиев Павлов

кметски наместник

вх_№464 Колю Павлов т_2 годишна.pdf вх_№464 Колю Павлов т_2 годишна.pdf

вх_№392 Колю Павлов т_2 встъпителна.pdf вх_№392 Колю Павлов т_2 встъпителна.pdf

Кочо Михайлов Георгиев

Специалист-пълномощник кв."Изток"

вх_№563 Кочо Георгиев т_2 годишна.pdf вх_№563 Кочо Георгиев т_2 годишна.pdf

Красимир Димитров Костадинов

кметски наместник

вх_№407 Красимир Костадинов т_1 встъпителна.pdf вх_№407 Красимир Костадинов т_1 встъпителна.pdf

вх_№412 Красимир Костадинов т_2 встъпителна.pdf вх_№412 Красимир Костадинов т_2 встъпителна.pdf

Красимир Янчев Янев

Управител на ОП "ОКДПО"

вх_№571 Красимир Янев т_2 годишна.pdf вх_№571 Красимир Янев т_2 годишна.pdf

Красимира Георгиева Бонева

старши инспектор

вх_№556 Красимира Бонева т_2 годишна.pdf вх_№556 Красимира Бонева т_2 годишна.pdf

Красимира Петрова Кирева

технически сътрудник

вх_№466 Красимира Кирева т_2 встъпителна.pdf вх_№466 Красимира Кирева т_2 встъпителна.pdf

вх_№436 Красимира Кирева т_1 встъпителна.pdf вх_№436 Красимира Кирева т_1 встъпителна.pdf

Латка Тенева Латева

кметски наместник

вх_№480 Латка Латева т_2 годишна.pdf вх_№480 Латка Латева т_2 годишна.pdf

вх_№402 Латка Латева т_2 встъпителна.pdf вх_№402 Латка Латева т_2 встъпителна.pdf

Лидия Димитрова Молева

старши специалист

вх_№545 Лидия Молева т_2 годишна.pdf вх_№545 Лидия Молева т_2 годишна.pdf

Любка Детелинова Георгиева

младши експерт

вх_№444 Любка Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№444 Любка Георгиева т_2 годишна.pdf

Людмила Ангелова Желязкова

главен специалист

вх_№437 Людмила Желязкова т_2 годишна.pdf вх_№437 Людмила Желязкова т_2 годишна.pdf

Магдалена Иванова Ванчева

Управител на ЦОП

вх_№543 Магдалена Ванчева т_2 годишна ЦОП.pdf вх_№543 Магдалена Ванчева т_2 годишна ЦОП.pdf

Магдалена Иванова Ванчева

социален предприемач в Социално предприятие

вх_№544 Магдалена Ванчева т_2 годишна СП.pdf вх_№544 Магдалена Ванчева т_2 годишна СП.pdf

Маргарита Господинова Иванова

технически сътрудник

вх_№578 Маргарита Иванова т_2 годишна.pdf вх_№578 Маргарита Иванова т_2 годишна.pdf

Мариета Тодорова Господинова

главен счетоводител

вх_№434 Мариета Господинова т_2 годишна.pdf вх_№434 Мариета Господинова т_2 годишна.pdf

Марийка Василева Колева

Специалист

вх_№430 Марийка Колева т_2 годишна.pdf вх_№430 Марийка Колева т_2 годишна.pdf

Мария Василева Николова

старши експерт

вх_№479 Мария Николова т_2 годишна.pdf вх_№479 Мария Николова т_2 годишна.pdf

Мария Димитрова Декова

кметски наместник

вх_№516 Мария Декова т_2 годишна.pdf вх_№516 Мария Декова т_2 годишна.pdf

Мария Михайлова Ангелова

технически сътрудник

вх_№587 Мария Ангелова т_2 встъпителна.pdf вх_№587 Мария Ангелова т_2 встъпителна.pdf

вх_№585 Мария Ангелова т_1 встъпителна.pdf вх_№585 Мария Ангелова т_1 встъпителна.pdf

Мая Иванова Лазарова

технически сътрудник

вх_№469 Мая Лазарова т_1 встъпителна.pdf вх_№469 Мая Лазарова т_1 встъпителна.pdf

вх_№469 Мая Лазарова т_2 встъпителна.pdf вх_№469 Мая Лазарова т_2 встъпителна.pdf

Милен Яворов Макьов

кметски наместник

вх_№538 Милен Макьов т_2 годишна.pdf вх_№538 Милен Макьов т_2 годишна.pdf

Милена Дончева Колева

кметски наместник

вх_№502 Милена Колева т_2 годишна.pdf вх_№502 Милена Колева т_2 годишна.pdf

вх_№387 Милена Колева т_2 встъпителна.pdf вх_№387 Милена Колева т_2 встъпителна.pdf

Миленка Русинова Каменова

технически сътрудник

вх_№517 Миленка Каменова т_2 годишна.pdf вх_№517 Миленка Каменова т_2 годишна.pdf

Мима Василева Ангелова

счетоводител

вх_№527 Мима Ангелова т_2 годишна.pdf вх_№527 Мима Ангелова т_2 годишна.pdf

Минка Ангелова Александрова

старши специалист

вх_№476 Минка Александрова т_2 годишна.pdf вх_№476 Минка Александрова т_2 годишна.pdf

Минка Делчева Стоянова

главен експерт

вх_№504 Минка Стоянова т_2 годишна.pdf вх_№504 Минка Стоянова т_2 годишна.pdf

Моника Кирова Добрева

Главен експерт ЧР

вх_№429 Моника Добрева т_2 годишна.pdf вх_№429 Моника Добрева т_2 годишна.pdf

Надежда Николова Андреевска

Директор на Детска градина „Райна Княгиня”

вх_№505 Надежда Андреевска т_2 годишна.pdf вх_№505 Надежда Андреевска т_2 годишна.pdf

Надя Господинова Вълкова

Старши експерт

вх_№483 Надя Вълкова т_2 годишна.pdf вх_№483 Надя Вълкова т_2 годишна.pdf

Недялка Динева Хубчева

технически сътрудник

вх_№506 Недялка Хубчева т_2 годишна.pdf вх_№506 Недялка Хубчева т_2 годишна.pdf

Николай Атанасов Ников

Старши инспектор

вх_№453 Николай Ников т_2 годишна.pdf вх_№453 Николай Ников т_2 годишна.pdf

Огнян Илиев Тонев

Старши експерт ИОТ

вх_№458 Огнян Тонев т_2 годишна.pdf вх_№458 Огнян Тонев т_2 годишна.pdf

Огняна Бойчева Сарафова

старши инспектор

вх_№472 Огняна Сарафова т_2 годишна.pdf вх_№472 Огняна Сарафова т_2 годишна.pdf

Панка Енчева Славчева

старши експерт

ВХ_№523 Панка Славчева т_2 годишна.pdf ВХ_№523 Панка Славчева т_2 годишна.pdf

Пенка Иванова Тонева

кметски наместник

вх_№465 Пенка Тонева т_2 годишна.pdf вх_№465 Пенка Тонева т_2 годишна.pdf

вх_№391 Пенка Тонева т_2 встъпителна.pdf вх_№391 Пенка Тонева т_2 встъпителна.pdf

Пенка Йовчева Проданова

технически сътрудник

вх_№409 Пенка Проданова т_1 встъпителна.pdf вх_№409 Пенка Проданова т_1 встъпителна.pdf

вх_№413 Пенка Проданова т_2 всъпителна.pdf вх_№413 Пенка Проданова т_2 всъпителна.pdf

вх_№513 Пенка Проданова т_2 годишна.pdf вх_№513 Пенка Проданова т_2 годишна.pdf

Пенка Йосифова Грозева

старши специалист

вх_№432 Пенка Грозева т_2 годишна.pdf вх_№432 Пенка Грозева т_2 годишна.pdf

Петко Тенев Каневски

Директор на Градска библиотека „Пеньо Пенев”

вх_№548 Петко Каневски т_2 годишна.pdf вх_№548 Петко Каневски т_2 годишна.pdf

Петко Тодоров Петков

кметски наместник

вх_№406 Петко Петков т_2 годишна.pdf вх_№406 Петко Петков т_2 годишна.pdf

Петранка Желева Панева

старши счетоводител

вх_№474 Петранка Панева т_2 годишна.pdf вх_№474 Петранка Панева т_2 годишна.pdf

Петър Янков Касев

кметски наместник

вх_№403 Петър Касев т_2 встъпителна.pdf вх_№403 Петър Касев т_2 встъпителна.pdf

вх_№555 Петър Касев т_2 годишна.pdf вх_№555 Петър Касев т_2 годишна.pdf

Петя Павлова Тодорова

старши счетоводител

вх_№416 Петя Тодорова т_2 встъпителна.pdf вх_№416 Петя Тодорова т_2 встъпителна.pdf

вх_№408 Петя Тодорова т_1 встъпителна.pdf вх_№408 Петя Тодорова т_1 встъпителна.pdf

Петя Стефанова Ангелова

секретар на МКБППМН

вх_№423 Петя Ангелова т_1 встъпителна.pdf вх_№423 Петя Ангелова т_1 встъпителна.pdf

вх_№424 Петя Ангелова т_2 встъпителна.pdf вх_№424 Петя Ангелова т_2 встъпителна.pdf

Пламен Йорданов Митков

главен експерт

вх_№575 Пламен Митков т_2 годишна.pdf вх_№575 Пламен Митков т_2 годишна.pdf

Пламен Недялков Димов

главен експерт

вх_№557 Пламен Димов т_2 годишна.pdf вх_№557 Пламен Димов т_2 годишна.pdf

Радка Жечева Иванова

технически сътрудник

вх_№410 Радка Иванова т_2 встъпителна.pdf вх_№410 Радка Иванова т_2 встъпителна.pdf

вх_№398 Радка Иванова т_1 встъпителна.pdf вх_№398 Радка Иванова т_1 встъпителна.pdf

Радка Златкова Тодорова

Директор на Общинско предприятие "Детски и младежки център"

вх_№562 Радка Тодорова т_2 годишна.pdf вх_№562 Радка Тодорова т_2 годишна.pdf

Радостина Гочева Вълкова-Кузева

началник на отдел

вх_№449 Радостина Вълкова-Кузева т_2 годишна.pdf вх_№449 Радостина Вълкова-Кузева т_2 годишна.pdf

Ралица Георгиева Димитрова

технически сътрудник

вх_№490 Ралица Димитрова т_2 годишна.pdf вх_№490 Ралица Димитрова т_2 годишна.pdf

вх_№386 Ралица Димитрова т_2 встъпителна.pdf вх_№386 Ралица Димитрова т_2 встъпителна.pdf

Росен Георгиев Кузев

началник на отдел

вх_№418 Росен Кузев т_1 встъпителна.pdf вх_№418 Росен Кузев т_1 встъпителна.pdf

вх_№419 Росен Кузев т_2 встъпителна.pdf вх_№419 Росен Кузев т_2 встъпителна.pdf

Росица Енева Демирева

старши специалист

вх_№489 Росица Демирева т_2 годишна.pdf вх_№489 Росица Демирева т_2 годишна.pdf

Руси Вълев Вълев

Старши експерт "ОМП"

вх_№583 Руси Вълев т_2 годишна.pdf вх_№583 Руси Вълев т_2 годишна.pdf

Руска Михова Генова

Старши специалист

вх_№450 Руска Генова т_2 годишна.pdf вх_№450 Руска Генова т_2 годишна.pdf

Светлана Петрова Николова

Старши експерт

вх_№463 Светлана Николова т_2 годишна.pdf вх_№463 Светлана Николова т_2 годишна.pdf

Сибина Кирова Пачова

Директор на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

вх_№573 Сибина Пачова т_2 годишна.pdf вх_№573 Сибина Пачова т_2 годишна.pdf

Сийка Георгиева Николова

Директор на Детска градина №2

вх_№518 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№518 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf

Сийка Димитрова Георгиева

началник на отдел

вх_№558 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№558 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf

Славея Тонева Михайлова

Директор на Общинско предприятие "Траурен обреден дом"

вх_№498 Славея Михайлова т_2 годишна.pdf вх_№498 Славея Михайлова т_2 годишна.pdf

Славея Тончева Господинова

старши експерт

вх_№507 Славея Господинова т_2 годишна.pdf вх_№507 Славея Господинова т_2 годишна.pdf

Станимир Минков Ненов

Старши експерт

вх_№454 Станимир Ненов т_2 годишна.pdf вх_№454 Станимир Ненов т_2 годишна.pdf

Станка Атанасова Добрева

главен експерт

вх_№528 Станака Добрева т_2 годишна.pdf вх_№528 Станака Добрева т_2 годишна.pdf

Станка Николова Вичева

Главен счетоводител

вх_№467 Станка Вичева т_2 встъпителна.pdf вх_№467 Станка Вичева т_2 встъпителна.pdf

Станка Стефанова Лапачка

Старши специалист

вх_№451 Станка Лапачка т_2 годишна.pdf вх_№451 Станка Лапачка т_2 годишна.pdf

Стефка Ангелова Римпопова

началник на отдел

вх_№448 Стефка Римпопова т_2 годишна.pdf вх_№448 Стефка Римпопова т_2 годишна.pdf

вх_№426 Стефка Римпопова т_4.pdf вх_№426 Стефка Римпопова т_4.pdf

Стоян Александров Томов

Старши счетоводител

вх_№477 Стоян Томов т_2 годишна.pdf вх_№477 Стоян Томов т_2 годишна.pdf

Тамара Георгиева Диаз

Управител

вх_№570 Тамара Диаз т_2 годишна.pdf вх_№570 Тамара Диаз т_2 годишна.pdf

Таня Георгиева Желева

Старши специалист

вх_№485 Таня Желева т_2 годишна.pdf вх_№485 Таня Желева т_2 годишна.pdf

Таня Милева Добрева

Технически сътрудник чл.29а ЗМСМА

вх_№455 Таня Добрева т_2 годишна.pdf вх_№455 Таня Добрева т_2 годишна.pdf

Теодора Димитрова Стоянова

Директор на дирекция

вх_№468 Теодора Стоянова т_2 годишна.pdf вх_№468 Теодора Стоянова т_2 годишна.pdf

Тинка Петкова Стефанова

Старши инспектор

вх_№482 Тинка Стефанова т_2 годишна.pdf вх_№482 Тинка Стефанова т_2 годишна.pdf

Тихомир Иванов Гочев

Директор на Общинско предприятие "Благоустрояване"

вх_№445 Тихомир Гочев т_2 годишна.pdf вх_№445 Тихомир Гочев т_2 годишна.pdf

Тодор Господинов Боянов

Директор на Общински драматичен театър "Апостол Карамитев"

вх_№503 Тодор Боянов т_2 годишна.pdf вх_№503 Тодор Боянов т_2 годишна.pdf

Тодор Динков Иванов

старши юрисконсулт

вх_№460 Тодор Иванов т_2 встъпителна.pdf вх_№460 Тодор Иванов т_2 встъпителна.pdf

вх_№428 Тодор Иванов т_1 встъпителна.pdf вх_№428 Тодор Иванов т_1 встъпителна.pdf

Тонка Иванова Александрова

Директор на Детска градина № 4

вх_№561 Тонка Александрова т_2 годишна.pdf вх_№561 Тонка Александрова т_2 годишна.pdf

Христина Вълчева Миланова

старши специалист

вх_№579 Христина Миланова т_2 годишна.pdf вх_№579 Христина Миланова т_2 годишна.pdf

Христина Колева Желязкова

старши специалист

вх_№550 Христина Желязкова т_4.pdf вх_№550 Христина Желязкова т_4.pdf

Християна Иванова Димова

Старши инспектор

вх_№486 Християна Димова т_2 годишна.pdf вх_№486 Християна Димова т_2 годишна.pdf

Цветелина Христова Димитрова

старши експерт

вх_№589 Цветелина Димитрова т_1 встъпителна.pdf вх_№589 Цветелина Димитрова т_1 встъпителна.pdf

вх_№595 Цветелина Димитрова т_2 всъпителна.pdf вх_№595 Цветелина Димитрова т_2 всъпителна.pdf

вх_№596 Цветелина Димитрова т_4.pdf вх_№596 Цветелина Димитрова т_4.pdf

Щерю Петков Щерев

кметски наместник

вх_№405 Щерю Щерев т_2 встъпителна.pdf вх_№405 Щерю Щерев т_2 встъпителна.pdf

Яна Веселинова Георгиева

старши експерт

вх_№525 Яна Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№525 Яна Георгиева т_2 годишна.pdf

Янка Димитрова Желязова

старши специалист

вх_№473 Янка Желязова т_2 годишна.pdf вх_№473 Янка Желязова т_2 годишна.pdf