Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Антоанета Станчева Колева

Директор на Исторически музей - Димитровград

вх_№773 Антоанета Колева т_1 встъпителна.pdf вх_№773 Антоанета Колева т_1 встъпителна.pdf

вх_№774 Антоанета Колева т_2 встъпителна.pdf вх_№774 Антоанета Колева т_2 встъпителна.pdf

Димитър Атанасов Атанасов

директор на ОДТ "Апостол Карамитев" - гр.Димитровград

вх_№775 Димитър Атанасов т_2 встъпителна.pdf вх_№775 Димитър Атанасов т_2 встъпителна.pdf

Динко Тенчев Господинов

началник отдел

вх_№778 Динко Господинов т_2 встъпителна.pdf вх_№778 Динко Господинов т_2 встъпителна.pdf

вх_№785 Динко Тенчев Господинов т_2 встъпителна.pdf вх_№785 Динко Тенчев Господинов т_2 встъпителна.pdf

Евгения Георгиева Колева-Милева

специалист

вх_№786 Емиля Колева-Милева т_2 ежегодна.pdf вх_№786 Емиля Колева-Милева т_2 ежегодна.pdf

Елисавета Георгиева Георгиева

главен архитект

вх_№782 Елисавета Георгиева т_1 встъпителна.pdf вх_№782 Елисавета Георгиева т_1 встъпителна.pdf

Емилия Драганова Петкова

технически сътрудник

Вх_№788 Емилия Петкова т_1 встъпителна.pdf Вх_№788 Емилия Петкова т_1 встъпителна.pdf

Надя Георгиева Димова

Старши експерт

Вх_№787 Надя Димова т_2 годишна.pdf Вх_№787 Надя Димова т_2 годишна.pdf

Вх_№789 Надя Димова т_4.pdf Вх_№789 Надя Димова т_4.pdf

Николина Георгиева Митева

главен експерт

вх_№781 Николина Митева т_1 встъпителна.pdf вх_№781 Николина Митева т_1 встъпителна.pdf

Таня Георгиева Митева

старши инспектор

вх_№776 Таня Митева т_1 встъпителна.pdf вх_№776 Таня Митева т_1 встъпителна.pdf

вх_№783 Таня Митева т_2 встъпителна.pdf вх_№783 Таня Митева т_2 встъпителна.pdf

Юлия Йорданова Бърнева-Христозова

началник на отдел

вх_№777 Юлия Бърнева-Христозова т_1 встъпителна.pdf вх_№777 Юлия Бърнева-Христозова т_1 встъпителна.pdf