Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Даниела Георгиева Петкова

Старши специалист

вх_№01 Даниела Петкова чл_49 ал_1 т_2 ЗПК 2024_Redacted.pdf вх_№01 Даниела Петкова чл_49 ал_1 т_2 ЗПК 2024_Redacted.pdf

Евгения Тончева Вълкова

Старши инспектор

вх_№814 Евгения Вълкова чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2022_Redacted.pdf вх_№814 Евгения Вълкова чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2022_Redacted.pdf

Иванка Константинова Димитрова

Технически сътрудник

вх_№03 Иванка Димитрова чл_49 ал_1 т_1 ЗПК 2024_Redacted.pdf вх_№03 Иванка Димитрова чл_49 ал_1 т_1 ЗПК 2024_Redacted.pdf

Мая Иванова Лазарова

технически сътрудник

вх_№02 Мая Лазарова чл_49 ал_1 т_2 ЗПК 2024_Redacted_Redacted.pdf вх_№02 Мая Лазарова чл_49 ал_1 т_2 ЗПК 2024_Redacted_Redacted.pdf

Станка Стефанова Лапачка

Старши специалист

вх_№818 Станка Лапачка чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2022_Redacted.pdf вх_№818 Станка Лапачка чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2022_Redacted.pdf