Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Александра Илиева Найдева

технически сътрудник

вх_№643 Александра Найдева т_2 годишна.pdf вх_№643 Александра Найдева т_2 годишна.pdf

Ана Петрова Георгиева

технически сътрудник

вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf

вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf

Ана Петрова Георгиева

технически сътрудник

вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf

вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf

Антоанета Иванова Шаркова

началник на отдел

вх_№621 Антоанета Шаркова т_2 годишна.pdf вх_№621 Антоанета Шаркова т_2 годишна.pdf

Антон Гочев Джангозов

старши експерт ИОТ

вх_№641 Антон Джангозов т_2 годишна.pdf вх_№641 Антон Джангозов т_2 годишна.pdf

Антония Кръстева Илиева

Директор на Детска градина №1

вх_№615 Антония Илиева т_2 годишна.pdf вх_№615 Антония Илиева т_2 годишна.pdf

Атанаска Данева Монева

Старши експерт

вх_№626 Атанаска Монева т_2 годишна.pdf вх_№626 Атанаска Монева т_2 годишна.pdf

Боряна Ангелова Борисова

Директор на Детска градина № 3

вх_№618 Боряна Борисова т_2 годишна.pdf вх_№618 Боряна Борисова т_2 годишна.pdf

Боряна Иванова Иванова

главен експерт

вх_№625 Боряна Иванова т_2 годишна.pdf вх_№625 Боряна Иванова т_2 годишна.pdf

Василка Господинова Жекова

кметски наместник

вх_№616 Василка Жекова т_2 годишна.pdf вх_№616 Василка Жекова т_2 годишна.pdf

Веселинка Бонева Димитрова

главен специалист

вх_№623 Веселинка Димитрова т_2 годишна.pdf вх_№623 Веселинка Димитрова т_2 годишна.pdf

Владимира Георгиева Георгиева

старши счетоводител

вх_№631 Владимира Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№631 Владимира Георгиева т_2 годишна.pdf

Галина Петрова Георгиева

старши инспектор

вх_№645 Галина Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№645 Галина Георгиева т_2 годишна.pdf

Генчо Динков Генов

старши експерт

вх_№646 Генчо Генов т_2 годишна.pdf вх_№646 Генчо Генов т_2 годишна.pdf

Делка Йовчева Желязкова

технически сътрудник

вх_№606 Делка Желязкова т_1 встъпителна.pdf вх_№606 Делка Желязкова т_1 встъпителна.pdf

вх_№609 Делка Желязкова т_2 встъпителна.pdf вх_№609 Делка Желязкова т_2 встъпителна.pdf

Десислава Ангелова Ангелова-Стефанова

старши специалист

вх_№620 Десислава Ангелова-Стефанова т_2 годишна.pdf вх_№620 Десислава Ангелова-Стефанова т_2 годишна.pdf

Димитричка Михайлова Хараланова

младши експерт

вх_№622 Димитричка Хараланова т_2 годишна.pdf вх_№622 Димитричка Хараланова т_2 годишна.pdf

Димитър Михов Михов

Ръководител звено за вътрешен одит

вх_№637 Димитър Михов т_2 годишна.pdf вх_№637 Димитър Михов т_2 годишна.pdf

Динка Вълкова Василева

старши вътрешен одитор

вх_№648 Динка Василева т_2 годишна.pdf вх_№648 Динка Василева т_2 годишна.pdf

Донка Колева Тенева

младши експерт

вх_№638 Донка Тенева т_2 годишна.pdf вх_№638 Донка Тенева т_2 годишна.pdf

Евгения Георгиева Колева-Милева

старши инспектор

вх_№611 Евгения Колева-Милева т_1 встъпителна.pdf вх_№611 Евгения Колева-Милева т_1 встъпителна.pdf

вх_№612 Евгения Колева-Милева т_2 встъпителна.pdf вх_№612 Евгения Колева-Милева т_2 встъпителна.pdf

Елка Димитрова Сидерова

Старши специалист

вх_№635 Елка Сидерова т_2 годишна.pdf вх_№635 Елка Сидерова т_2 годишна.pdf

Жулиета Николова Вълкова

главен експерт

вх_№644 Жулиета Вълкова т_2 годишна.pdf вх_№644 Жулиета Вълкова т_2 годишна.pdf

Златка Ангелова Тонева

старши специалист

вх_№640 Златка Тонева т_2 годишна.pdf вх_№640 Златка Тонева т_2 годишна.pdf

Златка Миткова Хубенова

старши експерт

вх_№632 Златка Хубенова т_2 годишна.pdf вх_№632 Златка Хубенова т_2 годишна.pdf

вх_№632 Златка Хубенова т_2 годишна.pdf вх_№632 Златка Хубенова т_2 годишна.pdf

Иванка Владимирова Костадинова

старши специалист

вх_№639 Иванка Костадинова т_2 годишна.pdf вх_№639 Иванка Костадинова т_2 годишна.pdf

Карамфилка Петрова Янева

Старши специалист

вх_№630 Карамфилка Янева т_2 годишна.pdf вх_№630 Карамфилка Янева т_2 годишна.pdf

Катя Анастасова Анастасова

Старши специалист

вх_№628 Катя Анастасова т_2  годишна.pdf вх_№628 Катя Анастасова т_2 годишна.pdf

Людмила Ангелова Желязкова

главен специалист

вх_№627 Людмила Желязкова т_2 годишна.pdf вх_№627 Людмила Желязкова т_2 годишна.pdf

Марийка Василева Колева

Специалист

вх_№624 Марийка Колева т_2 годишна.pdf вх_№624 Марийка Колева т_2 годишна.pdf

Мария Василева Николова

старши експерт

вх_№649 Мария Николова т_2 годишна.pdf вх_№649 Мария Николова т_2 годишна.pdf

Мария Димитрова Декова

кметски наместник

вх_№614 Мария Декова т_2 годишна.pdf вх_№614 Мария Декова т_2 годишна.pdf

Миленка Русинова Каменова

технически сътрудник

вх_№636 Миленка Каменова т_2 годишна.pdf вх_№636 Миленка Каменова т_2 годишна.pdf

Моника Кирова Добрева

Главен експерт ЧР

вх_№619 Моника Добрева т_2  годишна.pdf вх_№619 Моника Добрева т_2 годишна.pdf

Надя Георгиева Димова

Старши експерт

вх_№610 Надя Димова т_1 встъпителна.pdf вх_№610 Надя Димова т_1 встъпителна.pdf

вх_№613 Надя Димова т_2 встъпителна.pdf вх_№613 Надя Димова т_2 встъпителна.pdf

Пенка Йосифова Грозева

старши специалист

вх_№642 Пенка Грозава т_2 годишна.pdf вх_№642 Пенка Грозава т_2 годишна.pdf

Пламен Недялков Димов

главен експерт

вх_№634 Пламен Димов т_2 годишна.pdf вх_№634 Пламен Димов т_2 годишна.pdf

Росица Енева Демирева

старши специалист

вх_№633 Росица Демирева т_2 годишна.pdf вх_№633 Росица Демирева т_2 годишна.pdf

Стоян Александров Томов

Старши счетоводител

вх_№647 Стоян Томов т_2 годишна.pdf вх_№647 Стоян Томов т_2 годишна.pdf

Таня Йорданова Радичева

специалист - пълномощник кв."Марийно", кв."Вулкан"

вх_№608 Таня Радичева т_1 встъпителна.pdf вх_№608 Таня Радичева т_1 встъпителна.pdf

Теодора Димитрова Стоянова

Директор на дирекция

вх_№629 Теодора Стоянова т_2 годишна.pdf вх_№629 Теодора Стоянова т_2 годишна.pdf

Тонка Иванова Александрова

Директор на Детска градина № 4

вх_№617 Тонка Александрова т_2  годишна.pdf вх_№617 Тонка Александрова т_2 годишна.pdf

Янко Иванов Янев

управител

вх_№604 Янко Янев т_2 встъпителна.pdf вх_№604 Янко Янев т_2 встъпителна.pdf

вх_№605 Янко Янев т_1 встъпителна.pdf вх_№605 Янко Янев т_1 встъпителна.pdf