Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Александра Илиева Найдева

технически сътрудник

вх_№643 Александра Найдева т_2 годишна.pdf вх_№643 Александра Найдева т_2 годишна.pdf

Ана Петрова Георгиева

технически сътрудник

вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf

вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf

Ана Петрова Георгиева

технически сътрудник

вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf

вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf

Анелия Матева Хубенова

старши експерт

вх_№758 Анелия Матева т_1 встъпителна.pdf вх_№758 Анелия Матева т_1 встъпителна.pdf

вх_№759 Анелия Хубенова т_2 встъпителна.pdf вх_№759 Анелия Хубенова т_2 встъпителна.pdf

Анелия Недялкова Петкова-Каранлъкова

старши инспектор

вх_№653 Анелия Недялкова Петкова-Каранлъкова т_2 годишна.pdf вх_№653 Анелия Недялкова Петкова-Каранлъкова т_2 годишна.pdf

Анка Лекова Христова

старши специалист

вх.№650/10.05.2021г. Анка Лекова Христова т.2 годишна вх.№650/10.05.2021г. Анка Лекова Христова т.2 годишна

Антоанета Иванова Джимова

финансов контрольор

вх_№740 Антоанета Джимова т_2 годишна.pdf вх_№740 Антоанета Джимова т_2 годишна.pdf

Антоанета Иванова Шаркова

началник на отдел

вх_№621 Антоанета Шаркова т_2 годишна.pdf вх_№621 Антоанета Шаркова т_2 годишна.pdf

Антоанета Станчева Колева

ВрИД Директор на Исторически музей - Димитровград

вх_№741 Антоанета Колева т_2 годишна.pdf вх_№741 Антоанета Колева т_2 годишна.pdf

Антон Гочев Джангозов

старши експерт ИОТ

вх_№641 Антон Джангозов т_2 годишна.pdf вх_№641 Антон Джангозов т_2 годишна.pdf

Антония Кръстева Илиева

Директор на Детска градина №1

вх_№615 Антония Илиева т_2 годишна.pdf вх_№615 Антония Илиева т_2 годишна.pdf

Антония Симеонова Тонева

старши специалист

вх_№718 Антония Тонева т_2 годишна.pdf вх_№718 Антония Тонева т_2 годишна.pdf

Атанаска Данева Монева

Старши експерт

вх_№626 Атанаска Монева т_2 годишна.pdf вх_№626 Атанаска Монева т_2 годишна.pdf

Боряна Ангелова Борисова

Директор на Детска градина № 3

вх_№618 Боряна Борисова т_2 годишна.pdf вх_№618 Боряна Борисова т_2 годишна.pdf

Боряна Иванова Иванова

главен експерт

вх_№625 Боряна Иванова т_2 годишна.pdf вх_№625 Боряна Иванова т_2 годишна.pdf

Валентина Димитрова Терзиева

ВрИД директор на Градска библиотека "Пеньо Пенев" - Димитровград

вх_№742 Валентина Терзиева т_2 годишна.pdf вх_№742 Валентина Терзиева т_2 годишна.pdf

вх_№756 валентина Терзиева т_2 промяна.pdf вх_№756 валентина Терзиева т_2 промяна.pdf

вх_№766 Валентина Терзиева т_2 встъпителна.pdf вх_№766 Валентина Терзиева т_2 встъпителна.pdf

Василка Господинова Жекова

кметски наместник

вх_№616 Василка Жекова т_2 годишна.pdf вх_№616 Василка Жекова т_2 годишна.pdf

Величка Грозева Георгиева

старши специалист

вх_№719 Величка Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№719 Величка Георгиева т_2 годишна.pdf

Величка Желязкова Димитрова

старши счетоводител

вх_№734 Величка Димитрова т_2 годишна.pdf вх_№734 Величка Димитрова т_2 годишна.pdf

Венета Стефанова Колева

Секретар на община

вх_№661 Венета Колева т_2 годишна.pdf вх_№661 Венета Колева т_2 годишна.pdf

Веселина Дялкова Василева

старши специалист

вх_№689 Веселина Васелева т_2 годишна.pdf вх_№689 Веселина Васелева т_2 годишна.pdf

Веселина Желева Колева

старши специалист

вх_№770 Веселина Колева т_1 встъпителна.pdf вх_№770 Веселина Колева т_1 встъпителна.pdf

вх_№772 Веселина Колева т_2 встъпителна.pdf вх_№772 Веселина Колева т_2 встъпителна.pdf

Веселина Колева Колева

главен експерт

вх_№699 Веселина Колева т_2 годишна.pdf вх_№699 Веселина Колева т_2 годишна.pdf

Веселинка Бонева Димитрова

главен специалист

вх_№623 Веселинка Димитрова т_2 годишна.pdf вх_№623 Веселинка Димитрова т_2 годишна.pdf

Веска Желязкова Гочева

Директор на Детска градина „Слънце”

вх_№702 Веска Гочева т_2 годишна.pdf вх_№702 Веска Гочева т_2 годишна.pdf

Владимира Георгиева Георгиева

старши счетоводител

вх_№631 Владимира Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№631 Владимира Георгиева т_2 годишна.pdf

Гаврил Господинов Гочев

специалист-пълномощник кв."Черноконево"

вх_№703 Гаврил Гочев т_2 годишна.pdf вх_№703 Гаврил Гочев т_2 годишна.pdf

Галина Георгиева Чинтова

Старши инспектор

вх_№714 Галина Чинтова т_2 годишна.pdf вх_№714 Галина Чинтова т_2 годишна.pdf

Галина Димитрова Минчева

Директор на ЦНСТ за деца/младежи с увреждания „Дъга”

вх_№664 Галина Минчева т_2 годишна.pdf вх_№664 Галина Минчева т_2 годишна.pdf

Галина Митева Желязкова

технически сътрудник

вх_№708 Галина Желязкова т_2 годишна.pdf вх_№708 Галина Желязкова т_2 годишна.pdf

Галина Петрова Георгиева

старши инспектор

вх_№645 Галина Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№645 Галина Георгиева т_2 годишна.pdf

Галина Райкова Тенева

главен експерт

вх_№656 Галина Тенева т_2 годишна.pdf вх_№656 Галина Тенева т_2 годишна.pdf

Галя Недялкова Делчева

Главен експерт

вх_№686 Галя Делчева т_2 годишна.pdf вх_№686 Галя Делчева т_2 годишна.pdf

Генчо Динков Генов

старши експерт

вх_№646 Генчо Генов т_2 годишна.pdf вх_№646 Генчо Генов т_2 годишна.pdf

Георги Василев Вълков

Старши специалист

вх_№651 Георги Вълков т_2 годишна.pdf вх_№651 Георги Вълков т_2 годишна.pdf

Георги Танев Тонев

старши експерт

вх_№743 Георги Тонев т_2 годишна.pdf вх_№743 Георги Тонев т_2 годишна.pdf

Господин Василев Господинов

управител на Дейност "Масова физкултура и спортни бази за масова физкултура"

вх_№733 Господин Господинов т_2 годишна.pdf вх_№733 Господин Господинов т_2 годишна.pdf

Даниела Ганчева Георгиева

старши специалист

вх_№705 Даниела Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№705 Даниела Георгиева т_2 годишна.pdf

Даниела Миткова Тодорова

младши експерт

вх_№725 Даниела Тодорова т_2 годишна.pdf вх_№725 Даниела Тодорова т_2 годишна.pdf

Делка Йовчева Желязкова

технически сътрудник

вх_№606 Делка Желязкова т_1 встъпителна.pdf вх_№606 Делка Желязкова т_1 встъпителна.pdf

вх_№609 Делка Желязкова т_2 встъпителна.pdf вх_№609 Делка Желязкова т_2 встъпителна.pdf

Делян Георгиев Делчев

старши инспектор

вх_№715 Делян Делчев т_2 годишна.pdf вх_№715 Делян Делчев т_2 годишна.pdf

Деница Недялкова Делчева

старши юрисконсулт

вх_№697 Деница Делчева т_2 годишна.pdf вх_№697 Деница Делчева т_2 годишна.pdf

Десислава Ангелова Ангелова-Стефанова

старши специалист

вх_№620 Десислава Ангелова-Стефанова т_2 годишна.pdf вх_№620 Десислава Ангелова-Стефанова т_2 годишна.pdf

Диана Дончева Динкова

директор на дирекция

вх_№738 Диана Дончева т_2 годишна.pdf вх_№738 Диана Дончева т_2 годишна.pdf

Диана Стефчева Георгиева

Старши специалист чл.29а ЗМСМА

вх_№654 Диана Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№654 Диана Георгиева т_2 годишна.pdf

Диляна Делчева Тодорова

старши експерт

вх_№729 Диляна Тодорова т_2 годишна.pdf вх_№729 Диляна Тодорова т_2 годишна.pdf

Димитричка Михайлова Хараланова

младши експерт

вх_№622 Димитричка Хараланова т_2 годишна.pdf вх_№622 Димитричка Хараланова т_2 годишна.pdf

Димитър Атанасов Атанасов

директор на ОДТ "Апостол Карамитев" - гр.Димитровград

вх_№771 Димитър Атанасов т_1 встъпителна.pdf вх_№771 Димитър Атанасов т_1 встъпителна.pdf

Димитър Вълчев Гавазов

директор на дирекция

вх_№681 Димитър Гавазов т_2 годишна.pdf вх_№681 Димитър Гавазов т_2 годишна.pdf

Димитър Жечев Русев

Музикален ръководител

вх_№744 Димитър Русев т_2 годишна.pdf вх_№744 Димитър Русев т_2 годишна.pdf

Димитър Михов Михов

Ръководител звено за вътрешен одит

вх_№637 Димитър Михов т_2 годишна.pdf вх_№637 Димитър Михов т_2 годишна.pdf

Динка Вълкова Василева

старши вътрешен одитор

вх_№648 Динка Василева т_2 годишна.pdf вх_№648 Динка Василева т_2 годишна.pdf

Добринка Хубенова Ванчева

технически сътрудник

вх_№675 Добринка Ванчева т_2 годишна.pdf вх_№675 Добринка Ванчева т_2 годишна.pdf

Доника Генчева Ташева

старши специалист

вх_№747 Доника Ташева т_2 годишна.pdf вх_№747 Доника Ташева т_2 годишна.pdf

Донка Иванова Соватчиева

старши специалист

вх_№709 Донка Соватчиева т_2 годишна.pdf вх_№709 Донка Соватчиева т_2 годишна.pdf

Донка Колева Тенева

младши експерт

вх_№638 Донка Тенева т_2 годишна.pdf вх_№638 Донка Тенева т_2 годишна.pdf

Евгени Пенчев Пенев

директор на Общинско предприятие "Детски и младежки център"

вх_№763 Евгени Пенев т_1 встъпителна.pdf вх_№763 Евгени Пенев т_1 встъпителна.pdf

вх_№764 Евгени Пенев т_2 встъпителна.pdf вх_№764 Евгени Пенев т_2 встъпителна.pdf

Евгения Георгиева Колева-Милева

старши инспектор

вх_№611 Евгения Колева-Милева т_1 встъпителна.pdf вх_№611 Евгения Колева-Милева т_1 встъпителна.pdf

вх_№612 Евгения Колева-Милева т_2 встъпителна.pdf вх_№612 Евгения Колева-Милева т_2 встъпителна.pdf

Елисавета Георгиева Георгиева

главен архитект

вх_№762 Елисавета Георгиева т_1 встъпителна.pdf вх_№762 Елисавета Георгиева т_1 встъпителна.pdf

Елка Димитрова Сидерова

Старши специалист

вх_№635 Елка Сидерова т_2 годишна.pdf вх_№635 Елка Сидерова т_2 годишна.pdf

Живка Тянкова Митева

старши специалист

вх_№704 Живка Митева т_2 годишна.pdf вх_№704 Живка Митева т_2 годишна.pdf

Жулиета Николова Вълкова

главен експерт

вх_№644 Жулиета Вълкова т_2 годишна.pdf вх_№644 Жулиета Вълкова т_2 годишна.pdf

Златка Ангелова Тонева

старши специалист

вх_№640 Златка Тонева т_2 годишна.pdf вх_№640 Златка Тонева т_2 годишна.pdf

Златка Миткова Хубенова

старши експерт

вх_№632 Златка Хубенова т_2 годишна.pdf вх_№632 Златка Хубенова т_2 годишна.pdf

вх_№632 Златка Хубенова т_2 годишна.pdf вх_№632 Златка Хубенова т_2 годишна.pdf

Златка Тодорова Тенева

кметски наместник

вх_№678 Златка Тенева т_2 годишна.pdf вх_№678 Златка Тенева т_2 годишна.pdf

Иванка Атанасова Илиева

старши счетоводител

вх_№731 Иванка Илиева т_2 годишна.pdf вх_№731 Иванка Илиева т_2 годишна.pdf

Иванка Владимирова Костадинова

старши специалист

вх_№639 Иванка Костадинова т_2 годишна.pdf вх_№639 Иванка Костадинова т_2 годишна.pdf

Иванка Стефанова Ангелова

старши специалист

вх_№707 Иванка Ангелова т_2 годишна.pdf вх_№707 Иванка Ангелова т_2 годишна.pdf

Иванка Христова Благоева

кметски наместник

вх_№732 Иванка Благоева т_2 годишна.pdf вх_№732 Иванка Благоева т_2 годишна.pdf

Иванка Христозова Георгиева-Янева

старши специалист

вх_№674 Иванка Георгиева-Янева т_2 годишна.pdf вх_№674 Иванка Георгиева-Янева т_2 годишна.pdf

Ивелина Петрова Златева

Директор на Дневен център за деца с увреждания

вх_№698 Ивелина Златева т_2 годишна.pdf вх_№698 Ивелина Златева т_2 годишна.pdf

инж. Клавдия Тончева Йовчева

началник на отдел

вх_№691 Клавдия Йовчева т_2 годишна.pdf вх_№691 Клавдия Йовчева т_2 годишна.pdf

Йорданка Андонова Влахова

старши специалист

вх_№660 Йорданка Влахова т_2 годишна.pdf вх_№660 Йорданка Влахова т_2 годишна.pdf

Калинка Христова Каменова-Пеева

старши специалист

вх_№726 Калинка Каменова-Кеева т_2 годишна.pdf вх_№726 Калинка Каменова-Кеева т_2 годишна.pdf

Карамфилка Петрова Янева

Старши специалист

вх_№630 Карамфилка Янева т_2 годишна.pdf вх_№630 Карамфилка Янева т_2 годишна.pdf

Катерина Александрова Мазгалова

главен експерт

вх_№724 Катерина Мазгалова т_2 годишна.pdf вх_№724 Катерина Мазгалова т_2 годишна.pdf

Катя Анастасова Анастасова

Старши специалист

вх_№628 Катя Анастасова т_2  годишна.pdf вх_№628 Катя Анастасова т_2 годишна.pdf

Катя Кънчева Маринова

старши инспектор

вх_№737 Катя Маринова т_2 годишна.pdf вх_№737 Катя Маринова т_2 годишна.pdf

Керана Илиева Александрова

старши специалист

вх_№748 Керана Александрова т_2 годишна.pdf вх_№748 Керана Александрова т_2 годишна.pdf

Кирилка Петкова Иванова

старши специалист

вх_№655 Кирилка Иванова т_2 годишна.pdf вх_№655 Кирилка Иванова т_2 годишна.pdf

Колю Георгиев Павлов

кметски наместник

вх_№670 Колю Павлов т_2 годишна.pdf вх_№670 Колю Павлов т_2 годишна.pdf

Красимир Янчев Янев

Управител на ОП "ОКДПО"

вх_№663 Красимир Янев т_2 годишна.pdf вх_№663 Красимир Янев т_2 годишна.pdf

Красимира Георгиева Бонева

старши инспектор

вх_№652  Красимира Бонева т_2 годишна.pdf вх_№652 Красимира Бонева т_2 годишна.pdf

Красимира Петрова Кирева

технически сътрудник

вх_№671 Красимира Кирева т_2 годишна.pdf вх_№671 Красимира Кирева т_2 годишна.pdf

Красимира Тодорова Василева

кметски наместник

вх_№753 Красимира Тодорова Василева т_1 встъпителна.pdf вх_№753 Красимира Тодорова Василева т_1 встъпителна.pdf

вх_№752 Красимира Василева т_2 встъпителна.pdf вх_№752 Красимира Василева т_2 встъпителна.pdf

Латка Тенева Латева

кметски наместник

вх_№682 Латка Латева т_2 годишна.pdf вх_№682 Латка Латева т_2 годишна.pdf

Лидия Димитрова Молева

старши специалист

вх_№688 Лидия Молева т_2 годишна.pdf вх_№688 Лидия Молева т_2 годишна.pdf

Любка Детелинова Георгиева

младши експерт

вх_№666 Любка Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№666 Любка Георгиева т_2 годишна.pdf

Людмила Ангелова Желязкова

главен специалист

вх_№627 Людмила Желязкова т_2 годишна.pdf вх_№627 Людмила Желязкова т_2 годишна.pdf

Магдалена Иванова Ванчева

Управител на ЦОП

вх_№746 Магдалена Ванчева т_2 годишна.pdf вх_№746 Магдалена Ванчева т_2 годишна.pdf

Магдалена Иванова Ванчева

социален предприемач в Социално предприятие

вх_№745 Магдалена Ванчева т_2 годишна.pdf вх_№745 Магдалена Ванчева т_2 годишна.pdf

Маргарита Господинова Иванова

технически сътрудник

вх_№695 Маргарита Иванова т_2 годишна.pdf вх_№695 Маргарита Иванова т_2 годишна.pdf

Мариета Тодорова Господинова

главен счетоводител

вх_№692 Мариета Господинова т_2 годишна.pdf вх_№692 Мариета Господинова т_2 годишна.pdf

Марийка Василева Колева

Специалист

вх_№624 Марийка Колева т_2 годишна.pdf вх_№624 Марийка Колева т_2 годишна.pdf

Мария Василева Николова

старши експерт

вх_№649 Мария Николова т_2 годишна.pdf вх_№649 Мария Николова т_2 годишна.pdf

Мая Иванова Лазарова

технически сътрудник

вх_№657 Мая Лазарова т_2 годишна.pdf вх_№657 Мая Лазарова т_2 годишна.pdf

Милен Яворов Макьов

кметски наместник

вх_№694 Милен Макьов т_2 годишна.pdf вх_№694 Милен Макьов т_2 годишна.pdf

Милена Дончева Колева

кметски наместник

вх_№684 Милена Колева т_2 годишна.pdf вх_№684 Милена Колева т_2 годишна.pdf

Миленка Русинова Каменова

технически сътрудник

вх_№636 Миленка Каменова т_2 годишна.pdf вх_№636 Миленка Каменова т_2 годишна.pdf

Минка Ангелова Александрова

старши специалист

вх_№659 Минка Александрова т_2 годишна.pdf вх_№659 Минка Александрова т_2 годишна.pdf

Минка Делчева Стоянова

главен експерт

вх_№701 Минка Стоянова т_2 годишна.pdf вх_№701 Минка Стоянова т_2 годишна.pdf

Митя Митев Йорданов

Диригент

вх_№736 Митя Йорданов т_2 годишна.pdf вх_№736 Митя Йорданов т_2 годишна.pdf

Моника Кирова Добрева

Главен експерт ЧР

вх_№619 Моника Добрева т_2  годишна.pdf вх_№619 Моника Добрева т_2 годишна.pdf

Надежда Николова Андреевска

Директор на Детска градина „Райна Княгиня”

вх_№679 Надежда Андреевска т_2 годишна.pdf вх_№679 Надежда Андреевска т_2 годишна.pdf

Надя Георгиева Димова

Старши експерт

вх_№610 Надя Димова т_1 встъпителна.pdf вх_№610 Надя Димова т_1 встъпителна.pdf

вх_№613 Надя Димова т_2 встъпителна.pdf вх_№613 Надя Димова т_2 встъпителна.pdf

Недялка Динева Хубчева

технически сътрудник

вх_№700 Недялка Хубчева т_2 годишна.pdf вх_№700 Недялка Хубчева т_2 годишна.pdf

Николина Георгиева Митева

главе експерт

вх_№767 Николина Митева т_1 встъпителна.pdf вх_№767 Николина Митева т_1 встъпителна.pdf

вх_№768 Николина Митева т_2 встъпителна.pdf вх_№768 Николина Митева т_2 встъпителна.pdf

Огнян Илиев Тонев

Старши експерт ИОТ

вх_№696 Огнян Тонев т_2 годишна.pdf вх_№696 Огнян Тонев т_2 годишна.pdf

Огняна Бойчева Сарафова

старши инспектор

вх_№717 Огняна Сарафова т_2 годишна.pdf вх_№717 Огняна Сарафова т_2 годишна.pdf

Панка Енчева Славчева

старши експерт

вх_№687 Панка Славчева т_2 годишна.pdf вх_№687 Панка Славчева т_2 годишна.pdf

Пенка Запрянова Михалова

старши специалист

вх_№690 Пенка Михалова т_2 годишна.pdf вх_№690 Пенка Михалова т_2 годишна.pdf

Пенка Иванова Тонева

кметски наместник

вх_№669 Пенка Тонева т_2 годишна.pdf вх_№669 Пенка Тонева т_2 годишна.pdf

Пенка Йосифова Грозева

старши специалист

вх_№642 Пенка Грозава т_2 годишна.pdf вх_№642 Пенка Грозава т_2 годишна.pdf

Петранка Желева Панева

старши счетоводител

вх_№723 Петранка Панева т_2 годишна.pdf вх_№723 Петранка Панева т_2 годишна.pdf

Петър Янков Касев

кметски наместник

вх_№668 Петър Касев т_2 годишна.pdf вх_№668 Петър Касев т_2 годишна.pdf

Петя Павлова Тодорова

старши счетоводител

вх_№739 Петя Тодорова т_2 годишна.pdf вх_№739 Петя Тодорова т_2 годишна.pdf

Пламен Йорданов Митков

главен експерт

вх_№716 Пламен Митков т_2 годишна.pdf вх_№716 Пламен Митков т_2 годишна.pdf

Пламен Недялков Димов

главен експерт

вх_№634 Пламен Димов т_2 годишна.pdf вх_№634 Пламен Димов т_2 годишна.pdf

Ралица Георгиева Димитрова

технически сътрудник

вх_№685 Ралица Димитрова т_2 годишна.pdf вх_№685 Ралица Димитрова т_2 годишна.pdf

Рефие Исмаил Бейлур-Халил

главен експерт

вх_№735 Рефие Бейлур-Халил т_2 годишна.pdf вх_№735 Рефие Бейлур-Халил т_2 годишна.pdf

Росица Енева Демирева

старши специалист

вх_№633 Росица Демирева т_2 годишна.pdf вх_№633 Росица Демирева т_2 годишна.pdf

Росица Панайотова Маринова

директор на ОП "СПИОПТ"

вх_№755 Росица Маринова т_1 встъпителна.pdf вх_№755 Росица Маринова т_1 встъпителна.pdf

вх_№757 Росица Маринова т_2 встъпителна.pdf вх_№757 Росица Маринова т_2 встъпителна.pdf

Румяна Милорадова Гочева

технически сътрудник

вх_№761 Румяна Гочева т_1 встъпителна.pdf вх_№761 Румяна Гочева т_1 встъпителна.pdf

вх_№765 Румяна Гочева т_2 встъпителна.pdf вх_№765 Румяна Гочева т_2 встъпителна.pdf

Светлана Петрова Николова

Старши експерт

вх_№677 Светлана Николова т_2 годишна.pdf вх_№677 Светлана Николова т_2 годишна.pdf

Сийка Димитрова Георгиева

началник на отдел

вх_№710 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№710 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf

Славея Тонева Михайлова

Директор на Общинско предприятие "Траурен обреден дом"

вх_№727 Славея Михайлова т_4.pdf вх_№727 Славея Михайлова т_4.pdf

Славея Тончева Господинова

старши експерт

вх_№711 Славея Господинова т_2 годишна.pdf вх_№711 Славея Господинова т_2 годишна.pdf

Станимир Минков Ненов

Старши експерт

вх_№662 Станимир Ненов т_2 годишна.pdf вх_№662 Станимир Ненов т_2 годишна.pdf

Станка Николова Вичева

Главен счетоводител

вх_№730 Станка Вичева т_2 годишна.pdf вх_№730 Станка Вичева т_2 годишна.pdf

Стефка Ангелова Римпопова

началник на отдел

вх_№706 Стефка Римпопова т_2 годишна.pdf вх_№706 Стефка Римпопова т_2 годишна.pdf

Стоян Александров Томов

Старши счетоводител

вх_№647 Стоян Томов т_2 годишна.pdf вх_№647 Стоян Томов т_2 годишна.pdf

Тамара Георгиева Диаз

Управител

вх_№722 Тамара Диаз т_2 годишна.pdf вх_№722 Тамара Диаз т_2 годишна.pdf

Таня Георгиева Желева

Старши специалист

вх_№712 Таня Желева т_2 годишна.pdf вх_№712 Таня Желева т_2 годишна.pdf

Таня Йорданова Радичева

специалист - пълномощник кв."Марийно", кв."Вулкан"

вх_№608 Таня Радичева т_1 встъпителна.pdf вх_№608 Таня Радичева т_1 встъпителна.pdf

Таня Милева Добрева

Технически сътрудник чл.29а ЗМСМА

вх_№673 Таня Добрева т_2 годишна.pdf вх_№673 Таня Добрева т_2 годишна.pdf

Теодора Димитрова Стоянова

Директор на дирекция

вх_№629 Теодора Стоянова т_2 годишна.pdf вх_№629 Теодора Стоянова т_2 годишна.pdf

Тинка Петкова Стефанова

Старши инспектор

вх_№754 Тинка Стефанова т_2 годишна.pdf вх_№754 Тинка Стефанова т_2 годишна.pdf

Тихомир Иванов Гочев

Директор на Общинско предприятие "Благоустрояване"

вх_№658 Тихомир Гочев т_2 годишна.pdf вх_№658 Тихомир Гочев т_2 годишна.pdf

Тодор Господинов Боянов

Директор на Общински драматичен театър "Апостол Карамитев"

вх_№№750 Тодор Боянов т_2 годишна.pdf вх_№№750 Тодор Боянов т_2 годишна.pdf

Тодор Динков Иванов

старши юрисконсулт

вх_№667 Тодор Иванов т_2 годишна.pdf вх_№667 Тодор Иванов т_2 годишна.pdf

Тонка Иванова Александрова

Директор на Детска градина № 4

вх_№617 Тонка Александрова т_2  годишна.pdf вх_№617 Тонка Александрова т_2 годишна.pdf

Христина Колева Желязкова

старши специалист

вх_№720 Христина Желязкова т_2 годишна.pdf вх_№720 Христина Желязкова т_2 годишна.pdf

Християна Иванова Димова

Старши инспектор

вх_№749 Християна Димова т_2 годишна.pdf вх_№749 Християна Димова т_2 годишна.pdf

Цветелина Христова Димитрова

старши експерт

вх_№665 Цветелина Димитрова т_2 годишна.pdf вх_№665 Цветелина Димитрова т_2 годишна.pdf

Яна Веселинова Георгиева

старши експерт

вх_№676 Яна Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№676 Яна Георгиева т_2 годишна.pdf

Янко Иванов Янев

управител

вх_№604 Янко Янев т_2 встъпителна.pdf вх_№604 Янко Янев т_2 встъпителна.pdf

вх_№605 Янко Янев т_1 встъпителна.pdf вх_№605 Янко Янев т_1 встъпителна.pdf