Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Ана Петрова Георгиева

технически сътрудник

вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf

вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf

Ана Петрова Георгиева

технически сътрудник

вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf вх_№603 Ана Георгиева т_1 встъпителна.pdf

вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf вх_№607 Ана Георгиева т_2 встъпителна.pdf

Делка Йовчева Желязкова

технически сътрудник

вх_№606 Делка Желязкова т_1 встъпителна.pdf вх_№606 Делка Желязкова т_1 встъпителна.pdf

вх_№609 Делка Желязкова т_2 встъпителна.pdf вх_№609 Делка Желязкова т_2 встъпителна.pdf

Евгения Георгиева Колева-Милева

старши инспектор

вх_№611 Евгения Колева-Милева т_1 встъпителна.pdf вх_№611 Евгения Колева-Милева т_1 встъпителна.pdf

Надя Георгиева Димова

Старши експерт

вх_№610 Надя Димова т_1 встъпителна.pdf вх_№610 Надя Димова т_1 встъпителна.pdf

Таня Йорданова Радичева

специалист - пълномощник кв."Марийно", кв."Вулкан"

вх_№608 Таня Радичева т_1 встъпителна.pdf вх_№608 Таня Радичева т_1 встъпителна.pdf

Янко Иванов Янев

управител

вх_№604 Янко Янев т_2 встъпителна.pdf вх_№604 Янко Янев т_2 встъпителна.pdf

вх_№605 Янко Янев т_1 встъпителна.pdf вх_№605 Янко Янев т_1 встъпителна.pdf