Магдалена Иванова Ванчева

  • Управител на ЦОП

  • Стая №https://www.dimitrovgrad.bg/bg/tsentar-za-obshtestvena-podkrepa-1
  • Телефон: 0391/2-60-95
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№331 Магдалена Ванчва т_2 годишна ЦОП.pdf вх_№331 Магдалена Ванчва т_2 годишна ЦОП.pdf

2020:

вх_№543 Магдалена Ванчева т_2 годишна ЦОП.pdf вх_№543 Магдалена Ванчева т_2 годишна ЦОП.pdf

2021:

вх_№746 Магдалена Ванчева т_2 годишна.pdf вх_№746 Магдалена Ванчева т_2 годишна.pdf