Деница Недялкова Делчева

  • старши юрисконсулт

  • Стая №34
  • Телефон: 039168235
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№286 Деница Делчева т_2.pdf вх_№286 Деница Делчева т_2.pdf

2020:

вх_№456 Деница Делчева т_2 годишна.pdf вх_№456 Деница Делчева т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№697 Деница Делчева т_2 годишна.pdf вх_№697 Деница Делчева т_2 годишна.pdf