Таня Милева Добрева

  • Технически сътрудник чл.29а ЗМСМА

  • Стая №57
  • Телефон: 039168213
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№455 Таня Добрева т_2 годишна.pdf вх_№455 Таня Добрева т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№673 Таня Добрева т_2 годишна.pdf вх_№673 Таня Добрева т_2 годишна.pdf