Светлана Петрова Николова

  • Старши експерт

  • Стая №113
  • Телефон: 68282
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ чл.35 ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ част I всъпителна чл.35 ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ част I всъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна