Иванка Стефанова Ангелова

  • старши специалист

  • Телефон: 03923/2220
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№335 Иванка Ангелова т_2 годишна.pdf вх_№335 Иванка Ангелова т_2 годишна.pdf

2020:

вх_№447 Иванка Ангелова т_2 встъпителна.pdf вх_№447 Иванка Ангелова т_2 встъпителна.pdf

2021:

вх_№707 Иванка Ангелова т_2 годишна.pdf вх_№707 Иванка Ангелова т_2 годишна.pdf