Моника Кирова Добрева

  • Главен експерт ЧР

  • Стая №96
  • Телефон: 039168239
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№429 Моника Добрева т_2 годишна.pdf вх_№429 Моника Добрева т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№619 Моника Добрева т_2  годишна.pdf вх_№619 Моника Добрева т_2 годишна.pdf