Атанаска Данева Монева

  • Старши експерт

  • Стая №73
  • Телефон: 039168260
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№462 Атанаска Монива т_2 годишна.pdf вх_№462 Атанаска Монива т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№626 Атанаска Монева т_2 годишна.pdf вх_№626 Атанаска Монева т_2 годишна.pdf