Антоанета Иванова Шаркова

Антоанета Иванова Шаркова
  • началник на отдел

  • Стая №123
  • Телефон: 039168280
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№303 Антоанета Шаркова т_2.pdf вх_№303 Антоанета Шаркова т_2.pdf

2020:

вх_№509 Антоанета Шаркова т_2 годишна.pdf вх_№509 Антоанета Шаркова т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№621 Антоанета Шаркова т_2 годишна.pdf вх_№621 Антоанета Шаркова т_2 годишна.pdf