Златка Господинова Титова

  • Директор на Детска градина "Лилия"

  • Телефон: 0391/66648
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№421 Златка Титова т_2 годишна.pdf вх_№421 Златка Титова т_2 годишна.pdf

2023:

вх_№975 Златка Титова чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2023_Redacted.pdf вх_№975 Златка Титова чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2023_Redacted.pdf