Калинка Христова Каменова-Пеева

  • старши специалист

  • Стая №касов салон
  • Телефон: 03916 50 93

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№317 Калинка Каменова-Пеева т_2.pdf вх_№317 Калинка Каменова-Пеева т_2.pdf

2020:

вх_№533 Калинка Каменова-Пеева т_2 годишна.pdf вх_№533 Калинка Каменова-Пеева т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№726 Калинка Каменова-Кеева т_2 годишна.pdf вх_№726 Калинка Каменова-Кеева т_2 годишна.pdf