Сибина Кирова Пачова

  • Директор на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

  • Телефон: 0391/61330
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№573 Сибина Пачова т_2 годишна.pdf вх_№573 Сибина Пачова т_2 годишна.pdf

2024:

вх_№48 Сибина Пачова чл_49 ал_1 т_2 ЗПК 2024_Redacted.pdf вх_№48 Сибина Пачова чл_49 ал_1 т_2 ЗПК 2024_Redacted.pdf