Антония Кръстева Илиева

  • Директор на Детска градина №1

  • Стая №https://www.dimitrovgrad.bg/bg/detski-gradini/detska-gradina-1
  • Телефон: 0391/2 49 14
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№420 Антония Илиева т_2 годишна.pdf вх_№420 Антония Илиева т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№615 Антония Илиева т_2 годишна.pdf вх_№615 Антония Илиева т_2 годишна.pdf