Росица Енева Демирева

  • старши специалист

  • Стая №115
  • Телефон: 039168234, 68214
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№310 Росица Демирева т_2.pdf вх_№310 Росица Демирева т_2.pdf

2020:

вх_№489 Росица Демирева т_2 годишна.pdf вх_№489 Росица Демирева т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№633 Росица Демирева т_2 годишна.pdf вх_№633 Росица Демирева т_2 годишна.pdf