Надежда Николова Андреевска

  • Директор на Детска градина „Райна Княгиня”

  • Стая №https://www.dimitrovgrad.bg/bg/detski-gradini/detska-gradina-rayna-knyaginya
  • Телефон: 0391/6 04 43, 0391/ 6 61 56
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№505 Надежда Андреевска т_2 годишна.pdf вх_№505 Надежда Андреевска т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№679 Надежда Андреевска т_2 годишна.pdf вх_№679 Надежда Андреевска т_2 годишна.pdf

2022:

вх_№802 Надежда Андреевска чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНИ 2022_Redacted.pdf вх_№802 Надежда Андреевска чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНИ 2022_Redacted.pdf

2024:

вх_№1048 Надежда Андреевска чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2023_Redacted.pdf вх_№1048 Надежда Андреевска чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2023_Redacted.pdf