Мария Василева Николова

  • старши експерт

  • Стая №83
  • Телефон: 039168245
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№479 Мария Николова т_2 годишна.pdf вх_№479 Мария Николова т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№649 Мария Николова т_2 годишна.pdf вх_№649 Мария Николова т_2 годишна.pdf