Яшо Димитров Минков

Яшо Димитров Минков
  • Заместник-кмет

  • Стая №42
  • Телефон: 0391/ 68 228
  • Електронна поща: [email protected]