Огняна Бойчева Сарафова

  • старши инспектор

  • Стая №7
  • Телефон: 03916 50 84
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№272 Огняна Сарафова т_2.pdf вх_№272 Огняна Сарафова т_2.pdf

2020:

вх_№472 Огняна Сарафова т_2 годишна.pdf вх_№472 Огняна Сарафова т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№717 Огняна Сарафова т_2 годишна.pdf вх_№717 Огняна Сарафова т_2 годишна.pdf