Валентина Димитрова Терзиева

  • ВрИД директор на Градска библиотека "Пеньо Пенев" - Димитровград

  • Телефон: 0391/60435
  • Електронна поща: '[email protected]'

Декларации по ЗПКОНПИ:

2020:

вх_№599 Валентина Терзиева т_2 встъпителна.pdf вх_№599 Валентина Терзиева т_2 встъпителна.pdf вх_№600 Валентина Терзиева т_1 встъпителна.pdf вх_№600 Валентина Терзиева т_1 встъпителна.pdf

2021:

вх_№742 Валентина Терзиева т_2 годишна.pdf вх_№742 Валентина Терзиева т_2 годишна.pdf вх_№756 валентина Терзиева т_2 промяна.pdf вх_№756 валентина Терзиева т_2 промяна.pdf вх_№766 Валентина Терзиева т_2 встъпителна.pdf вх_№766 Валентина Терзиева т_2 встъпителна.pdf