Антоанета Станчева Колева

  • ВрИД Директор на Исторически музей - Димитровград

  • Телефон: 0391/66787
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2020:

вх_№592 Антоанета Станчева т_1 встъпителна.pdf вх_№592 Антоанета Станчева т_1 встъпителна.pdf вх_№591 Антоанета Станчева т_2 встъпителна.pdf вх_№591 Антоанета Станчева т_2 встъпителна.pdf

2021:

вх_№741 Антоанета Колева т_2 годишна.pdf вх_№741 Антоанета Колева т_2 годишна.pdf

2022:

вх_№773 Антоанета Колева т_1 встъпителна.pdf вх_№773 Антоанета Колева т_1 встъпителна.pdf вх_№774 Антоанета Колева т_2 встъпителна.pdf вх_№774 Антоанета Колева т_2 встъпителна.pdf