Господин Василев Господинов

  • управител на Дейност "Масова физкултура и спортни бази за масова физкултура"

  • Телефон: 0391/64447
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2019:

вх_№357 Господин Господинов т_1 встъпителна.pdf вх_№357 Господин Господинов т_1 встъпителна.pdf вх_№363 Господин Господинов т_2 встъпителна.pdf вх_№363 Господин Господинов т_2 встъпителна.pdf

2020:

вх_№567 Господин Господинов т_2 годишна.pdf вх_№567 Господин Господинов т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№733 Господин Господинов т_2 годишна.pdf вх_№733 Господин Господинов т_2 годишна.pdf