Татяна Ванчева

Татяна Ванчева
  • директор дирекция "ФСД"

  • Стая №84
  • Телефон: 0391/68 242
  • Електронна поща: [email protected]

Образование и кариера

  • Магистър „Икономика“
  • Професионален опит в сферата на бюджета – 26 години.
  • Владее руски език