Пламен Йорданов Митков

  • главен експерт

  • Стая №67
  • Телефон: 039168269
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№348 Пламен Митков т_2 годишна.pdf вх_№348 Пламен Митков т_2 годишна.pdf

2020:

вх_№575 Пламен Митков т_2 годишна.pdf вх_№575 Пламен Митков т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№716 Пламен Митков т_2 годишна.pdf вх_№716 Пламен Митков т_2 годишна.pdf