Петко Тенев Каневски

  • Директор на Градска библиотека „Пеньо Пенев”

  • Стая №https://www.dimitrovgrad.bg/bg/kulturni-instituti/gradska-biblioteka-penyo-penev
  • Телефон: 0391/ 6 04 35
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2020:

вх_№548 Петко Каневски т_2 годишна.pdf вх_№548 Петко Каневски т_2 годишна.pdf