Веска Желязкова Гочева

  • Директор на Детска градина „Слънце”

  • Стая №http://www.dg-slance-dgrad.com/
  • Телефон: 0391/2 49 65
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№497 Веска Гочева т_2 годишна.pdf вх_№497 Веска Гочева т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№702 Веска Гочева т_2 годишна.pdf вх_№702 Веска Гочева т_2 годишна.pdf