Славея Тонева Михайлова

  • Директор на Общинско предприятие "Траурен обреден дом"

  • Телефон: 0391/ 6 68 52, 0391/ 6 48 35, 0882 525 153
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№338 Славея Михайлова т_2 годишна.pdf вх_№338 Славея Михайлова т_2 годишна.pdf

2020:

вх_№498 Славея Михайлова т_2 годишна.pdf вх_№498 Славея Михайлова т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№727 Славея Михайлова т_4.pdf вх_№727 Славея Михайлова т_4.pdf