Тихомир Иванов Гочев

  • Директор на Общинско предприятие "Благоустрояване"

  • Телефон: https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obshtinski-predpriyatiya/op-blagoustroyavane
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№445 Тихомир Гочев т_2 годишна.pdf вх_№445 Тихомир Гочев т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№658 Тихомир Гочев т_2 годишна.pdf вх_№658 Тихомир Гочев т_2 годишна.pdf