Десислава Ангелова Ангелова-Стефанова

  • старши специалист

  • Телефон: 03921/2220
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№321 Десислава Ангелова-Стефанова т_2.pdf вх_№321 Десислава Ангелова-Стефанова т_2.pdf

2020:

вх_№520 Десислава Ангелова-Стефанова т_2 годишна.pdf вх_№520 Десислава Ангелова-Стефанова т_2 годишна.pdf