Димитричка Михайлова Хараланова

  • младши експерт

  • Стая №35
  • Телефон: 039168256
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№297 Димитричка Хараланова т_2.pdf вх_№297 Димитричка Хараланова т_2.pdf

2020:

вх_№442 Димитричка Хараланова т_2 годишна.pdf вх_№442 Димитричка Хараланова т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№622 Димитричка Хараланова т_2 годишна.pdf вх_№622 Димитричка Хараланова т_2 годишна.pdf