Диана Дончева Динкова

  • директор на дирекция

  • Стая №94
  • Телефон: 039168 273
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№537 Диана Дончева т_2 годишна.pdf вх_№537 Диана Дончева т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№738 Диана Дончева т_2 годишна.pdf вх_№738 Диана Дончева т_2 годишна.pdf