Добрина Иванова Чанева

  • Директор на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост

  • Телефон: 0391/66997
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№325 Добрина Чанева т_2.pdf вх_№325 Добрина Чанева т_2.pdf

2022:

вх_№934 Добрина Чанева чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2022_Redacted.pdf вх_№934 Добрина Чанева чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2022_Redacted.pdf

2023:

вх_№1077 Добрина Чанева чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2023_Redacted.pdf вх_№1077 Добрина Чанева чл_35 ал_1 т_2 ЗПКОНПИ 2023_Redacted.pdf

2024:

вх_№102 Добрина Чанева чл_49 ал_1 т_2 ЗКП 2024_Redacted.pdf вх_№102 Добрина Чанева чл_49 ал_1 т_2 ЗКП 2024_Redacted.pdf