Радка Златкова Тодорова

  • Директор на Общинско предприятие "Детски и младежки център"

  • Стая №www. dmcdimitrovgrad.com
  • Телефон: 0391/ 6-64-10; 0887 09 99 22
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№337 Радка Тодорова т_2 годишна.pdf вх_№337 Радка Тодорова т_2 годишна.pdf

2020:

вх_№562 Радка Тодорова т_2 годишна.pdf вх_№562 Радка Тодорова т_2 годишна.pdf