Стефка Ангелова Римпопова

Стефка Ангелова Римпопова
  • началник на отдел

  • Стая №31
  • Телефон: 039168237
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№334 Стефка Римпопова т_2 годишна.pdf вх_№334 Стефка Римпопова т_2 годишна.pdf

2020:

вх_№448 Стефка Римпопова т_2 годишна.pdf вх_№448 Стефка Римпопова т_2 годишна.pdf вх_№426 Стефка Римпопова т_4.pdf вх_№426 Стефка Римпопова т_4.pdf