Донка Иванова Соватчиева

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№298 Донка Соватчиева т_2.pdf вх_№298 Донка Соватчиева т_2.pdf

2020:

вх_№443 Донка Соватчиева т_2 годишна.pdf вх_№443 Донка Соватчиева т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№709 Донка Соватчиева т_2 годишна.pdf вх_№709 Донка Соватчиева т_2 годишна.pdf