Иво Тенев Димов

  • Кмет на община

  • Стая №41
  • Телефон: 0391/ 68 203
  • Електронна поща: [email protected]